Nya studieresultat: Cox-2-hämmare ger effektiv smärtlindring vid artros

Nya studieresultat: Cox-2-hämmare ger effektiv smärtlindring vid artros Resultat från en ny studie bekräftar att läkemedlet celecoxib (Celebra), 200 mg en gång/dag, är jämförbart med rofecoxib (Vioxx), 25 mg en gång/dag, för effektiv lindring av smärta vid artros. Studien redovisas idag vid ett symposium under den vetenskapliga kongressen American College of Rheumatology (ACR), i USA. Resultaten från den första jämförande studien publicerades i juninumret av tidskriften Journal of Clinical Rheumatology. Den aktuella studien är dubbelblind, placebokontrollerad och har genomförts vid flera kliniker. Cirka 500 patienter över 40 år med artros i knäleden, indelades slumpmässigt i tre grupper för behandling under 6 veckor med en dos dagligen av; celecoxib 200 mg (n=189), rofecoxib 25 mg (n=190) respektive placebo (n=98). Efter behandlingsperioden konstaterades att celecoxib och rofecoxib gett lika förbättringar i förhållande till utgångsläget. Smärta, stelhet och fysisk rörlighet bedömdes med fyra olika skalor för smärtbedömning1. Samtliga visade att de två läkemedlen är jämförbara när det gäller att ge maximal smärtlindring i upp till ett dygn vid artros. "Resultaten bekräftar att effekten är jämförbar hos de oftast förskrivna doserna av respektive läkemedel: 200 mg celecoxib en gång/dag och 25 mg rofecoxib en gång/dag", säger Roland W. Moskowitz, läkare och professor i medicin vid Case Western Reserve University, sektionen för reumatiska sjukdomar, University Hospitals, i Cleveland, Ohio. "De specifika cox-2-hämmarna, t e x Celebra, är ett effektivt behandlingsalternativ för patienter som lider av ledsmärtor vid artros", säger dr Moskowitz. De studerade doserna är de som oftast förskrivs i USA vid behandling av artros, visar en genomgång av förskrivningar för specifika cox-2-hämmare vid artros. Celecoxib och rofecoxib har jämförts med olika NSAID- preparat i flera studier av behandling av artros. I tolvveckorsstudier med behandling av artros i knä- och höftled var celecoxib (200 mg per dag) lika effektivt som maximala doser av naproxen (1000 mg per dag) respektive diklofenak (150 mg per dag) både avseende tillslag, graden av smärtlindring och hur länge den varade. På liknande sätt har långtidsstudier visat jämförbara kliniska effekter mellan rofecoxib (12,5 mg eller 25 mg per dag) och diklofenak (150 mg per dag) liksom mellan rofecoxib (12,5 mg eller 25 mg/dag ) och ibuprofen (2400 mg/dag). Celebra är det enda läkemedel med cox-2-specifik hämmande verkan som godkänts för behandling både av artros och reumatism. I kliniska studier har de vanligaste biverkningarna av Celebra varit dyspepsi, diarré och buksmärtor, vanligen i mild till måttlig grad. Celebra marknadsförs gemensamt av Pharmacia Corporation och Pfizer Inc. 1). (Pain Visual Analog Scale, Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index (WOMAC), Patients' Global Assessment of Arthritis samt Physicians' Global Assessment of Arthritis) Kontaktperson media: Mary-Fran Faraji, Pharmacia Corporation, tel:+1 908 901 13 49 Kontaktperson analytiker: Craig Tooman, Pharmacia Corporation, tel: +1 908 901 8 53 Pharmacia är ett av världens tio största läkemedelsföretag, med ett dotterbolag som är ett av världens främsta lantbruksföretag. Pharmacias innovativa läkemedel och andra produkter räddar liv och förbättrar människors hälsa och välbefinnande. De 59.000 anställda i Pharmacia arbetar tillsammans med många andra intressenter för att öka livskvaliteten för människor runt om i världen och för att skapa lösningar för framtidens hälso- och sjukvård. En av Pharmacias många viktiga innovationer är Celebra, som är världens mest förskrivna läkemedel mot smärta i förslitna leder och ledgångsreumatism. Företaget är noterat på New York Stock Exchange och OM Stockholmsbörsen under kortnamnet PHA. Pfizer Inc Pfizer Inc utvecklar, tillverkar och marknadsför ledande receptförskrivna läkemedel för människor och djur, däribland flera av världens mest kända konsumentprodukter. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/13/20011113BIT00720/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/13/20011113BIT00720/bit0002.pdf

Om oss

Pharmacia Corporation bildades genom ett samgående mellan Pharmacia & Upjohn och Monsanto och dess läkemedelsdivision G.D. Searle. Företaget är ett av världens snabbast växande läkemedelsföretag. Aktien är noterad på New York-börsen och Stockholmsbörsen.

Dokument & länkar