Nya studieresultat kan hjälpa patienter med cancer

Report this content

Nya studieresultat kan hjälpa patienter med cancer Nya behandlingsmöjligheter vid bröstcancer Nya smärtläkemedlet Celebra (celecoxib) minskar antalet tarmpolyper (förstadium till tjocktarmscancer) Nytt sätt att behandla tjocktarmscancer minskar tumörtillväxt Tidiga resultat från en jämförande studie där nya läkemedlet Aromasin (exemestan) jämförts med tamoxifen vid första återfallet i bröstcancer pekar på att Aromasin får tumören att helt eller delvis försvinna hos 42 % av kvinnorna. Tamoxifen är för närvarande förstahandsval som hormonell behandling av avancerad (spridd) bröstcancer. Ytterligare två cancerstudier presenteras. Resultat från en studie där en ny substans - SU5416 - prövats mot cancer i tjocktarmen samt positiva resultat med smärtläkemedlet Celebra mot ärftlig tjocktarmscancer (FAP). Studierna presenteras idag på ESMO (European Society for Medical Oncology) i Hamburg. -Aromasin är en lovande behandling av bröstcancer, sade professor Per Eystein Lönning vid universitetssjukhuset Haukeland, Bergen, Norge. Vårt arbete pekar på att Aromasin har en roll under många av sjukdomens faser säger professor Lönning vidare. Jämförande studie Aromasin - tamoxifen Resultat från en klinisk studie med 63 patienter där Aromasin jämförts med tamoxifen vid första återfallet i bröstcancer pekar på att Aromasin kan förbättra behandlingsmöjligheterna. Andelen patienter vars tumör helt eller delvis försvann var 42 % i Aromasingruppen respektive 16 % i tamoxifengruppen. Den genomsnittliga tiden till ett andra återfall var 8,9 månader i Aromasingruppen respektive 5,2 månader i tamoxifengruppen. Dessutom fick de kvinnor som behandlades med Aromasin färre biverkningar (trötthet, smärtor, blodvallningar, svettningar och illamående) än de som behandlades med tamoxifen. Utifrån dessa positiva preliminära kliniska data har en europeisk cancer/forskningsorganisation (EORTC) utvidgat studien till att omfatta ännu fler patienter. Effekten av Aromasin vid adjuvant behandling (tilläggsbehandling till kirurgi) av bröstcancer prövas också för närvarande runt om i världen, med över 7 000 patienter. Dessutom undersöks i andra kliniska prövningar dess förmåga att förebygga bröstcancer. Smärtläkemedlet Celebra visar resultat för tjocktarmscancer Prekliniska data som presenteras idag tyder på att Celebra (celecoxib) kan spela en roll för att förebygga tidiga cancerformer. För patienter som bär på anlagen till ärftlig tjocktarmscancer är risken att drabbas av denna cancerform mycket stor. I stort sett alla dessa patienter utvecklar cancer i tjocktarmen vid 40 - 50 års ålder om ingen förebyggande behandling sätts in. Celebra minskar antalet tarmpolyper (förstadium till tjocktarmscancer) hos patienter med ärftlig tjocktarmscancer (FAP). Det pågår kliniska prövningar runt om i världen för att fastställa om Celebra kan minska upp- komsten av tjocktarmscancer och andra typer av denna sjukdom. Ny typ av läkemedel minskar tumörtillväxt vid cancer i tjocktarmen Nya positiva resultat presenterades också från kliniska försök med SU5416 vid tjocktarmscancer. SU5416 är en ny typ av läkemedel som tagits fram av SUGEN, ett forskningsbolag som ägs av Pharmacia Corporation. SU5416 hämmar de signaler som initierar tumörens kärlnybildning (angiogenes). Vid cancer är kärlnybildning den process som tumören sätter igång för att skapa sin egen blodtillförsel för försörjning med den näring och det syre den behöver för sin tillväxt. Vid en studie med 27 tjocktarmscancerpatienter som behandlades med SU5416 i kombination med konventionell cytostatika försvann eller minskade tumören i storlek hos 37 % av patienterna. Endast 7 % av patienterna svarade inte alls på behandlingen. För ytterligare information: Maria Prigorowsky, informationsansvarig Pharmacia Sverige AB, 08-695 70 65, mobil 070-585 71 92, e-mail: maria.prigorowsky@eu.pnu.com Ralph Nisell, Dr, medicinsk rådgivare Pharmacia Sverige AB, 070-246 70 34, e-mail: ralph.nisell@eu.pnu.com Analytikerkontakt: Craig Tooman, tel 0091-908 9018853 Faktablad Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen bland kvinnor i Sverige, liksom i övriga högindustrialiserade västländer. Drygt 5 500 svenska kvinnor insjuknar årligen. Antalet kvinnor som insjuknar i bröstcancer ökar med ca 1,5 % per år 1 500 kvinnor dör årligen i sjukdomen 1 500 kvinnor får årligen återfall, avancerad (spridd) bröstcancer Idag lever omkring 40 000 bröstopererade kvinnor utan några sjukdomstecken. Därtill kommer 3 000 kvinnor som lever med en aktiv sjukdom Fakta om Aromasin Aromasin tillhör en ny klass av läkemedel som inaktiverar enzymet aromatas. Enzymet är nödvändig i produktionen av östrogen, som i sin tur behövs för att brösttumören ska kunna växa. Med läkemedelsbehandlingen avstannar östrogenförsörjningen till cancercellerna och förhindrar dem därmed från att växa. Aromasin blockerar helt aromatas- enzymet till skillnad från tidigare hormonbehandlingar som endast hämmar enzymet. Aromasin är den enda behandling i tablettform som inaktiverar enzymet aromatas. Aromasin används under olika skeden av bröstcancersjukdomen - före operation (neoadjuvant) - som tillägg till operation (adjuvant) och vid första återfallet. Den nuvarande indikationen för Aromasin är behandling av spridd bröstcancer hos kvinnor efter menopausen, vilkas tumörer har slutat svara på behandling med anti-östrogenmedel såsom tamoxifen. Pharmacias onkologiverksamhet I den nuvarande produktportföljen inom onkologin ingår CAMPTOSAR , marknadsförs ej i Sverige, AROMASIN (exemestan tabletter), FARMORUBICIN (epirubicinhydroklorid injektionslösning), ZAVEDOS (idarubicinhydroklorid injektionslösning), samt ZINECARD (dexrazoxan injektionslösning). Bland produkter som för närvarande befinner sig under utveckling återfinns de hämmande substanserna SU5416 och SU6668, samt andra substanser för behandling av patienter med olika typer av cancer. CELEBRA (celecoxib), en COX-2-specifik hämmande substans, prövas för närvarande kliniskt för att fastställa dess potential för hämning av nybildning av cancerceller i tjocktarmen. CELEBRA (celecoxib kapslar) har godkänts i USA för behandling med syfte att minska antalet adenomatösa kolorektala polyper hos patienter med familjär adenomatös polypos (FAP), som ett adjuvant medel i kombination med den vanliga behandlingen (endoskopisk övervakning och kirurgi). CELEBRA undersöks också med avseende på sin verkan på flera andra tumörslag. Fakta om Celebra Det första registrerade läkemedlet i världen av en helt ny generation anti-inflammatoriska läkemedel. Den mest väldokumenterade specifika COX-2-hämmaren. Den enda specifika COX-2- hämmaren som har indikation för både artros och reumatoid artrit (RA). Marknadsförs i Sverige gemensamt av Pfizer och Pharmacia. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/13/20001013BIT00710/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/13/20001013BIT00710/bit0002.pdf

Dokument & länkar