Nytt läkemedel prövas mot reumatism

Nytt läkemedel prövas mot reumatism - resultat från fas II-studie Läkemedlet CDP870, som prövas för behandling av ledgångsreumatism, tillhör en ny klass av läkemedel som hämmar tumörnekrosfaktor alfa, TNF, en viktig länk i den inflammatoriska processen vid ledgångsreumatism. Resultat från en klinisk studie i fas II, där man prövat att tillföra läkemedlet var fjärde vecka i doser upp till 400mg, presenteras denna vecka på American College of Reumatology (ACR) i San Fransisco. "CDP870 skulle kunna erbjuda patienter alternativet att ta en dos endast var fjärde vecka, vilket kan vara en markant förbättring för de patienter som idag tar läkemedel, ofta flera stycken, dagligen eller varje vecka", säger Ed Keystone, läkare och chef för Center for Advanced Therapeutics in Arthritis vid University of Toronto, som är ansvarig för studien. "För patienter med svåra besvär av ledgångsreumatism är nya behandlingsalternativ, som innebär att patienterna kan leva ett normalt liv, av stort värde." Studien, som genomfördes vid flera kliniker, var dubbelblind, placebokontrollerad och testade flera olika doser. Deltagarna hade ledgångsreumatism som inte kunde behandlas med, eller inte svarade på behandling med minst ett antireumatiskt läkemedel. Sammanlagt 203 patienter med sjukdomen i aktivt stadium indelades slumpmässigt i grupper som fick injektioner med CDP870 i doserna 50, 100, 200 eller 400 mg, respektive placebo, var fjärde vecka under en tolvveckorsperiod. Under denna tid undersöktes patienterna med avseende på förbättringar i fråga om symptomen på ledgångsreumatism och med avseende på eventuella biverkningar. Alla patienter hade jämförbara demografiska data. I genomsnitt hade patienterna haft ledgångsreumatism i över nio år och i snitt använt fyra sjukdomsmodifierande läkemedel innan de deltog i studien. Effekten mättes som respons enligt ACR-kriterier. En patient bedöms uppvisa respons på ACR 20/50/70 om ömhet och svullnad i lederna har minskat med 20, 50 respektive 70 procent eller mera, och om det sker en motsvarande minskning i tre av följande fem kriterier: patientens bedömning av smärtnivåer, patientens och läkarens gradering av sjukdomsaktiviteten, inflammations-markörer i blodet samt rörlighet. Andelen av patienterna som hade uppnått ACR 20/50/70 vecka 12 var 15/0/0 för placebo och 21/8/5, 20/5/3, 34/17/7 respektive 60/40/29 för CDP870 i doserna 50, 100, 200 respektive 400 mg. Graden av förbättring tycktes vara direkt kopplad till dosen av det tillförda läkemedlet. De vanligaste biverkningarna i gruppen som fick 400 mg av CDP870 var huvudvärk, illamående, infektioner och förkylning. Allmänna biverkningar, som betecknades som "avvikelser från laboratorietest", var också vanliga. En individuell analys visade dock ingen enskild avvikelse med hög frekvens. Drygt 50.000 svenskar lider av reumatoid artrit (RA). Sjukdomen är tre gånger vanligare bland kvinnor än bland män. RA är en systemisk autoimmun sjukdom som kännetecknas av inflammation i hinnorna kring lederna. Den inflammerade ledhinnevätskan kan angripa och skada ben och brosk. Inflammatoriska celler frisätter enzymer som kan bryta ned ben och brosk. Den påverkade leden kan formförändras och snedställas, vilket ger upphov till smärta, stelhet, svullnad och rörelsehinder. Även andra kroppsorgan kan bli inflammerade. Orsakerna till RA är okända. De nuvarande behandlingsalternativen syftar till att behandla symptomen på RA respektive att modifiera sjukdomsförloppet, eller en kombination av dessa, men de flesta behandlingar bygger på tillförsel av läkemedel varje dag eller varje vecka. CDP870 hämmar TNFa, ett protein som utsöndras av immunoreaktiva celler i lederna hos patienter med ledgångsreumatism. TNFa kan orsaka inflammation och vävnadsnedbrytning i leden. CDP870 är ett läkemedel som utvecklas av Pharmacia Corporation och Celltech Group plc. I Pharmacias portfölj med läkemedel mot artros och RA ingår Celebra, som marknadsförs gemensamt med Pfizer; Arthrotec (diklofenak Na/misoprostol), ett NSAID-preparat som har förstärkt skydd mot skador på slemhinnan i magtarmkanalen; Azufidine EN-tabs, ett sjukdomsmodifierande läkemedel i tablettform; samt valdecoxib, en andra generationens COX-2 hämmare som för närvarande prövas av FDA för registrering. Mediakontakt: Mary-Fran Faraji, tel: +1-908-901-1349 Analytikerkontakt: Craig Tooman, tel: +1-908-901-8853 www.celebrex.com ### Pharmacia är ett av världens tio största läkemedelsföretag, med ett dotterbolag som är ett av världens främsta lantbruksföretag. Pharmacias innovativa läkemedel och andra produkter räddar liv och förbättrar människors hälsa och välbefinnande. De 59.000 anställda i Pharmacia arbetar tillsammans med många andra intressenter för att öka livskvaliteten för människor runt om i världen och för att skapa lösningar för framtidens hälso- och sjukvård. En av Pharmacias många viktiga innovationer är Celebra, som är världens mest förskrivna läkemedel mot smärta i förslitna leder och ledgångsreumatism. Företaget är noterat på New York Stock Exchange och OM Stockholmsbörsen under kortnamnet PHA. Celltech Group plc Celltech Group plc (NYSE: CLL, LSE:CCH) är ett av Europas största bioteknikföretag, med en omfattande serie substanser i sena utvecklingsskeden och en lönsam läkemedelsverksamhet. Celltech har också en utomordentlig kapacitet för upptäckt av nya läkemedel, och är ledande när det gäller antikroppsteknik. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/12/20011112BIT00980/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/12/20011112BIT00980/bit0002.pdf

Om oss

Pharmacia Corporation bildades genom ett samgående mellan Pharmacia & Upjohn och Monsanto och dess läkemedelsdivision G.D. Searle. Företaget är ett av världens snabbast växande läkemedelsföretag. Aktien är noterad på New York-börsen och Stockholmsbörsen.

Dokument & länkar