Pharmacia Corporation delar ut allergipris

Report this content

Pharmacia Corporation delar ut allergipris Sydney, Australien - Pharmacia Corporation tillkännagav idag att Pharmacia Allergy Research Foundation Award för år 2000 går till de båda forskarna dr Stephan Bischoff, Hannover och dr Christof Ebner, Wien. Priset överlämnades idag av professor Dean D Metcalfe, M.D., ordförande i Pharmacia Allergy Research Foundation, vid en ceremoni i samband med International Congress of Allergology and Clinical Immunology. Dr Bischoff fick priset för sin avhandling: "Regulation of human mast cells, basophils and eosinophils: Implications for allergic diseases". Hans forskning har gett nya kunskaper om de cellulära mekanismerna bakom allergiska sjukdomar, särskilt gastrointestinala allergier. Dr Ebner fick priset för sin avhandling: "Characterization of T-lymphocyte responses to atopic allergens". Dr Ebners tes är att data som erhålls från dessa nya system kommer att ge en bättre förståelse av de grundläggande mekanismerna bakom allergisk sjukdom och i förlängningen också förbättrade behandlingsalternativ. Pharmacia Allergy Research Foundation grundades 1987 i samband med 20- årsjubileet av att professorerna T och K Ishizaka i USA respektive professorerna Hans Bennich och Gunnar Johansson i Uppsala, oberoende av varandra, upptäckt IgE. Stiftelsens mål är att uppmuntra unga allergiforskare, som ger viktiga bidrag till utvecklingen. Priset på 50 000 USD utdelas varje år och dessutom utdelas ett antal stipendier på sammanlagt 12 500 USD. Pharmacia Corporation är ett ledande globalt läkemedelsföretag som bildats genom samgåendet mellan Pharmacia & Upjohn och Monsanto Company och dess läkemedelsenhet, G.D. Searle. Pharmacia har en omfattande produktportfölj, ett starkt tillflöde av nya läkemedel och en årlig FoU-budget för läkemedel på drygt 17 miljarder SEK. Aktien är noterad med kortnamnet PHA på New York Stock Exchange och OM Stockholmsbörsen. Kontaktperson för media: Marianne Hjertstrand Informationsdirektör, Sverige 08 695 46 42, 0703 51 30 92 Lars Skoglund Global Marketing Director, Pharmacia Diagnostics AB 018 16 56 06, 070 546 95 00 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/20/20001020BIT00800/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/20/20001020BIT00800/bit0002.pdf

Dokument & länkar