Pharmacia Corporation genomför sin första bolagsstämma

Pharmacia Corporation genomför sin första bolagsstämma - Koncernchef Fred Hassan redogör för företagets utveckling efter samgåendet - Sex styrelsemedlemmar valda på tre år CHICAGO, Illinois (den 26 juni 2000) - Pharmacia Corporation genomförde den 23 juni 2000 sin första bolagsstämma, för att redogöra för bolagets utveckling under de tre månaderna sedan fusionen genomfördes, på väg mot att bli en ny aktör i den högsta divisionen inom den globala läkemedelsindustrin. Stämman leddes av Pharmacias koncernchef Fred Hassan och styrelsens ordförande Robert Shapiro. I sitt anförande till bolagsstämman konstaterade Fred Hassan att: "Det är med stor tillfredsställelse jag kan rapportera att vår integrationsprocess efter samgåendet ligger före det uppgjorda tidsschemat och att vi är på väg att uppnå vårt ambitiösa mål att ha den högsta tillväxten i branschen. Av allra största betydelse är att vi har kunnat fortsätta med full kraft under hela den här processen." Han rapporterade om flera milstolpar, som kommer att stärka tillväxten inom Pharmacias kärnverksamhet, receptförskrivna läkemedel. Bland dessa milstolpar kan nämnas: * Godkännande i Europa av Celebrex/Celebra, Pharmacias framgångsrika läkemedel för behandling av osteoartrit och reumatoid artrit; * Godkännande och lansering i USA av Zyvox, det första medlet i en helt ny klass av antibiotika på 35 år; * Godkännande i USA av en ny indikation för Camptosar som förstahandsval vid behandling av metastaserande tjock- och ändtarmscancer; * Ett förhandsbesked om godkännande (ett s k approvable letter) från U.S. Food and Drug Administration om registrering av Xalcom, en ny fast kombination av Pharmacias läkemedel Xalatan och en betablockerare, för behandling av glaukom; * Inlämnande av en kompletterande ansökan om nytt läkemedel i USA, med begäran om ändring av märkningen för Celebrex, baserad på resultaten från en ny långtidsstudie. Under bolagsstämman valde aktieägarna följande sex personer att ingå bland de 17 ledamöterna i styrelsen för Pharmacia Corporation under tre år *) framåt : * Frank C. Carlucci, ordförande i The Carlyle Group; * Michael Kantor, delägare i Mayer, Brown & Platt; * Gwendolyn S. King, f d Senior Vice President, Corporate and Public Affairs, PECO Energy Company; * Olof Lund, ordförande i TietoEnator Corporation; * John E. Robson, Senior Advisor i Robertson Stephens; * Bengt Samuelsson, professor i medicinsk och fysiologisk kemi vid Karolinska Institutet. Pharmacia Corporation är ett ledande globalt läkemedelsföretag som bildats genom ett samgående mellan Pharmacia & Upjohn och Monsanto Company med dess läkemedelsdel G.D. Searle. Pharmacia har en omfattande produktportfölj, ett starkt tillflöde av nya läkemedel, och en årlig budget för forskning och utveckling av läkemedel på drygt 17 miljarder SEK. Företaget är noterat på New York Stock Exchange och på OM Stockholmsbörsen under kortnamnet PHA. *) För ytterligare information om Pharmacia Corporations styrelse hänvisas till kallelsen till bolagsstämman (Del I: Underlag för röstning). Vissa uppgifter som lämnas i detta pressmeddelande, t. ex. uppgifter om företagets förväntade ekonomiska resultat, nya och existerande produkters resultat, godkännanden från myndigheter, valutakurseffekter och andra icke-historiska fakta, är "förutsägelser om framtiden" (så som denna term definieras i Private Securities Litigation Reform Act of 1995). Eftersom sådana förutsägelser grundas på faktorer som kännetecknas av risker och osäkerheter kan de faktiska resultaten skilja sig avsevärt från dem som uttrycks eller underförstås i förutsägelserna. Till dessa faktorer hör, bland andra: ledningens förmåga att genomföra strategiska initiativ; företagets förmåga att framgångsrikt marknadsföra nya och existerande produkter på nya och existerande inhemska och utländska marknader; framgångar i företagets forsknings- och utvecklingsaktiviteter och den snabbhet med vilken myndigheternas tillståndsgivning och produktlanseringarna kan ske; fluktuationer i valutakurserna; effekterna av företagets redovisningspolicy och allmänna förändringar i allmänt accepterad redovisningspraxis; företagets utsatthet för produktansvarsprocesser och andra juridiska processer samt oförutsedda händelser relaterade till verklig eller påstådd miljöförorening; den inhemska och utländska sociala, legala och politiska utvecklingen, framför allt i samband med sjukvårdsreform och produktansvar; de allmänna ekonomiska förhållandena och företagandets villkor; företagets förmåga att attrahera och behålla nuvarande ledning och andra medarbetare; samt andra risker och faktorer som presenteras i dokument som inlämnats till Securities and Exchange Commission, inklusive Form 10-K för det år som löpte ut den 31 december 1999. Kontaktperson för media: Kontaktperson för finansanalytiker: Rolf Gulliksen Craig Tooman Tel. 08-695 70 70 Tel. +1-908-901-8853 Mobil: 070-608 56 31 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/26/20000626BIT00070/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/26/20000626BIT00070/bit0002.pdf

Om oss

Pharmacia Corporation bildades genom ett samgående mellan Pharmacia & Upjohn och Monsanto och dess läkemedelsdivision G.D. Searle. Företaget är ett av världens snabbast växande läkemedelsföretag. Aktien är noterad på New York-börsen och Stockholmsbörsen.

Dokument & länkar