Pharmacia erbjuder hepatitsmittade ersättning

Pharmacia erbjuder hepatitsmittade ersättning Läkemedelsföretaget Pharmacia går nu ut med ett unikt erbjudande till en grupp patienter, som drabbats av hepatitsmitta under 1980-talet. Patienterna behandlades alla med det intravenösa läkemedlet Gammonativ för svåra immunsjukdomar och många upplevde en kraftig förbättring av både sin hälsa och sin livskvalitet. Olyckligtvis smittades en del av patienterna av en då okänd biverkan, gulsotssmittan hepatit-C. Alla patienter i Sverige omfattas av en läkemedelsförsäkring, vars syfte är att patienterna ska få en snabb och rättvis bedömning av sin skada. Av olika skäl har emellertid handläggningen av just den här patientgruppens försäkringskrav dragit ut på tiden och upplevts som bristfällig. Först 1996 fastställdes exempelvis att patienterna faktiskt var ersättningsberättigade. De flesta patienterna har nu fått någon form av ersättning via försäkringen. Trots ett utbrett missnöje bland patienterna med ersättningsnivåerna, har hittills ingen överklagat försäkringens beslut. På grund av denna ovanliga situation och på att just denna patientgrupp genom sin ursprungssjukdom drabbats särskilt hårt, har Pharmacia beslutat att som extraordinär åtgärd erbjuda alla patienterna i gruppen en engångsersättning. Den ligger utanför den ordinarie läkemedelsförsäkringen och påverkar inte patienternas fortsatta anspråk på ytterligare ersättning från försäkringen. - Vi känner mycket starkt för de här patienterna och därför gör vi detta undantag, säger Håkan Åström, vd för Pharmacia AB. - Vi vet att deras lidande aldrig kan kompenseras med pengar, men hoppas ändå att ersättningen ska kunna underlätta deras vardag. Pharmacia offentliggör inte beloppets storlek, av hänsyn till patienternas integritet. Information om Läkemedelsförsäkringen finns i Patient-Fass (http://www.patientfass.nu/avsnitt/forsakring.htm)och vanliga Fass (http://www.fass.nu/avsnitt/forsakr.htm) Bakgrundsinformation: Gammonativ är ett intravenöst gammaglobulin som används främst för behandling av patienter med svåra immunsjukdomar. Det godkändes av det dåvarande Läkemedelsverket 1981. Då hade gammaglobulin använts i över 40 år intramuskulärt (som en spruta i skinkmuskeln) för dessa patienter, men med otillräcklig effekt och besvärliga lokala biverkningar. Med intravenös behandling kunde de få tillräckligt stora doser för att få ett fungerande immunförsvar och många kunde börja leva som om de var nästan friska. De slapp också många, djupa luftvägsinfektioner och lunginflammationer. I maj 1985 stod det klart att några patienter med en speciell immunbrist fått förhöjda levervärden. Då stoppades all klinisk forskning och all rutinbehandling av den patientgruppen. I juni 1986 kom rapport om att även patienter med andra immunsjukdomar hade förhöjda levervärden. Då drogs preparatet omedelbart in. Idag är viruset känt och all blodplasma testas för hepatit-C innan den går in i produktion av läkemedel. Medlen genomgår också virusinaktiverande behandling. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/15/20010115BIT00250/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/15/20010115BIT00250/bit0002.pdf

Om oss

Pharmacia Corporation bildades genom ett samgående mellan Pharmacia & Upjohn och Monsanto och dess läkemedelsdivision G.D. Searle. Företaget är ett av världens snabbast växande läkemedelsföretag. Aktien är noterad på New York-börsen och Stockholmsbörsen.

Dokument & länkar