Pharmacia fastställer en ny strategisk inriktning för FoU i Sverige

Pharmacia fastställer en ny strategisk inriktning för FoU i Sverige - Pharmacia skapar ett nytt forskningsinriktat bioteknikföretag - Peapack, New Jersey - Pharmacia Corporation tillkännager idag en ny strategisk plan för sin Forskning och Utveckling i Sverige, som baserats på en global översyn av företagets FoU-resurser och affärsinriktning. I planen ingår skapandet av ett separat, forskningsbaserat bioteknikföretag samt överföring av kliniska utvecklingsresurser inom Pharmacia till ett företag med inriktning på klinisk kontraktsforskning och utveckling (CRO). Ledningen i Sverige har ansvaret för att potentialen hos dessa resurser utnyttjas maximalt. Pharmacia avser att tillsammans med externa investerare etablera ett nytt bioteknikföretag som en fristående entreprenörsinriktad verksamhet. Pharmacia kommer att göra en betydande investering i det nya företaget. Detta företag kommer i huvudsak att bestå av Pharmacias forskningsgrupp inom ämnesomsättningssjukdomar, bioteknologisk utveckling och plasmaverksamhet. Pharmacia kommer också att se över resurserna för klinisk utveckling i Sverige och möjligheten att överföra dessa resurser till en CRO. Diskussioner pågår med flera tänkbara partners om ett strategiskt samarbete. I det nya bioteknikföretaget kommer forskning att bedrivas med inriktning på ämnesomsättningssjukdomar, framför allt diabetes och fetma där det finns stora medicinska behov och där Pharmacias FoU i Sverige befinner sig i forskningsfronten. Pharmacias plasmaverksamhet producerar en rad olika produkter ur blodplasma som bl a används vid behandling av blödarsjuka, inom immunologin och i intensivvården. Inom plasmaverksamheten finns ett avtal med American Home Products. Detta omfattar tillverkning, gemensam marknadsföring på vissa marknader och royalty gällande deras rekombinanta antihemofili-faktor Refacto. Refacto introducerades i Europa föregående år och godkändes av FDA i USA under mars i år. Under 1999 uppgick den globala försäljningen inom plasmaverksamheten till cirka 650 MSEK. "Detta initiativ avspeglar vår tilltro till entreprenörandan i Sverige och potentialen inom biotekniksektorn ", säger Fred Hassan, koncernchef i Pharmacia Corporation. "Det innebär en spännande möjlighet att skapa ett fristående, entreprenörsinriktat bioteknikföretag med stark ekonomi och hög forskningskapacitet." "Pharmacia tar nu ett viktigt steg för att skapa ett ledande bioteknikföretag i Europa", säger Håkan Åström, VD för Pharmacia i Sverige. "Åtgärderna syftar också till att utnyttja den mycket höga kompetens inom klinisk forskning som finns i Skandinavien." Pharmacia Corporation är ett ledande globalt läkemedelsföretag som bildats genom en fusion mellan Pharmacia & Upjohn och Monsanto Company med dess läkemedelsdel G.D. Searle. Pharmacia har en omfattande produktportfölj, ett starkt tillflöde av nya läkemedel och en årlig budget för forskning och utveckling av läkemedel på drygt 17 miljarder SEK. Företaget är noterat på New York Stock Exchange och på OM Stockholmsbörsen under kortnamnet PHA. Presentationsbilder som beskriver den nya strategiska inriktningen finns på www.pharmacia.se Kontaktperson för media: Rolf Gulliksen, Informationschef Europa Tel 08 695 70 70 Mobil 070 608 56 31 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/30/20000630BIT00620/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/30/20000630BIT00620/bit0002.pdf

Om oss

Pharmacia Corporation bildades genom ett samgående mellan Pharmacia & Upjohn och Monsanto och dess läkemedelsdivision G.D. Searle. Företaget är ett av världens snabbast växande läkemedelsföretag. Aktien är noterad på New York-börsen och Stockholmsbörsen.

Dokument & länkar