Pharmacia fastställer slutlig inlösenkurs för särskilda värdepapper

Pharmacia fastställer slutlig inlösenkurs för särskilda värdepapper Pharmacia Corporation meddelar idag att innehavarna av företagets 6,50% särskilda värdepapper (adjustable conversion-rate equity security units, s k ACES) kommer att erhålla 0,9410 Pharmacia stamaktier för varje sådant värdepapper. Värdepapperna emitterades av det tidigare Monsanto Company den 30 november 1998. Inlösenkursen bestämdes av den genomsnittliga sista betalkursen för Pharmacias stamaktier, vilken var 42,5095 US dollar för perioden 1-29 november 2001. Mediakontakt: Paul Fitzhenry, Pharmacia, tel: +1 908 901 8770 Analytikerkontakt: Craig Tooman, Pharmacia, tel: +1 908 901 8853 Pharmacia är ett av världens tio största läkemedelsföretag, med ett dotterbolag som är ett av världens främsta lantbruksföretag. Pharmacias innovativa läkemedel och andra produkter räddar liv och förbättrar människors hälsa och välbefinnande. De 59.000 anställda i Pharmacia arbetar tillsammans med många andra intressenter för att öka livskvaliteten för människor runt om i världen och för att skapa lösningar för framtidens hälso- och sjukvård. En av Pharmacias många viktiga innovationer är Celebra, som är världens mest förskrivna läkemedel mot smärta i förslitna leder och ledgångsreumatism. Företaget är noterat på New York Stock Exchange och OM Stockholmsbörsen under kortnamnet PHA. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/30/20011130BIT00470/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/30/20011130BIT00470/bit0001.pdf

Om oss

Pharmacia Corporation bildades genom ett samgående mellan Pharmacia & Upjohn och Monsanto och dess läkemedelsdivision G.D. Searle. Företaget är ett av världens snabbast växande läkemedelsföretag. Aktien är noterad på New York-börsen och Stockholmsbörsen.

Dokument & länkar