Pharmacia fastställer utdelningen för andra kvartalet 2002

Pharmacia fastställer utdelningen för andra kvartalet 2002 Styrelsen för Pharmacia Corporation har fastställt en kvartalsutdelning om 0,135 USD per stamaktie. Utdelningen utbetalas torsdagen den 1 augusti 2002 till de aktieägare som är registrerade vid börsens stängning torsdagen den 11 juli 2002. Sista dag för handel inklusive utdelning är måndagen den 8 juli 2002. Mediakontakt: Paul Fitzhenry, Pharmacia, tel: +1 908 901 8770 Analytikerkontakt: Linda Heller, Pharmacia, tel: +l 908 901 8853 För ytterligare information om Pharmacia, besök vår hemsida: www.pharmacia.se. Pharmacia är ett av världens tio största läkemedelsföretag, med ett dotterbolag som är ett av världens främsta lantbruksföretag. Pharmacias innovativa läkemedel och andra produkter räddar liv och förbättrar människors hälsa och välbefinnande. De 59.000 anställda i Pharmacia arbetar tillsammans med många andra intressenter för att öka livskvaliteten för människor runt om i världen och för att skapa lösningar för framtidens hälso- och sjukvård. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/18/20020618BIT00140/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/18/20020618BIT00140/wkr0002.pdf

Om oss

Pharmacia Corporation bildades genom ett samgående mellan Pharmacia & Upjohn och Monsanto och dess läkemedelsdivision G.D. Searle. Företaget är ett av världens snabbast växande läkemedelsföretag. Aktien är noterad på New York-börsen och Stockholmsbörsen.

Dokument & länkar