Pharmacia fastställer utdelningen för fjärde kvartalet 2001

Pharmacia fastställer utdelningen för fjärde kvartalet 2001 Styrelsen för Pharmacia Corporation har fastställt en kvartalsutdelning om 0,135 USD per stamaktie. Utdelningen utbetalas fredagen den 1 februari 2002 till de aktieägare som är registrerade vid börsens stängning torsdagen den 10 januari 2002. Sista dag för handel inklusive utdelning är måndagen den 7 januari 2002. Mediakontakt: Paul Fitzhenry, Pharmacia, tel: +1 908 901 8770 Analytikerkontakt: Linda Heller, Pharmacia, tel: +l 908 901 8853 För ytterligare information om Pharmacia, besök vår hemsida: www.pharmacia.se. Pharmacia är ett av världens tio största läkemedelsföretag, med ett dotterbolag som är ett av världens främsta lantbruksföretag. Pharmacias innovativa läkemedel och andra produkter räddar liv och förbättrar människors hälsa och välbefinnande. De 59.000 anställda i Pharmacia arbetar tillsammans med många andra intressenter för att öka livskvaliteten för människor runt om i världen och för att skapa lösningar för framtidens hälso- och sjukvård. En av Pharmacias många viktiga innovationer är Celebra, som är världens mest förskrivna läkemedel mot smärta i förslitna leder och ledgångsreumatism. Företaget är noterat på New York Stock Exchange och OM Stockholmsbörsen under kortnamnet PHA. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/18/20011218BIT01020/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/18/20011218BIT01020/bit0001.pdf

Om oss

Pharmacia Corporation bildades genom ett samgående mellan Pharmacia & Upjohn och Monsanto och dess läkemedelsdivision G.D. Searle. Företaget är ett av världens snabbast växande läkemedelsföretag. Aktien är noterad på New York-börsen och Stockholmsbörsen.

Dokument & länkar