Pharmacia fastställer utdelningen för tredje

Pharmacia fastställer utdelningen för tredje kvartalet 2002 Styrelsen för Pharmacia Corporation har fastställt en kvartalsutdelning om 0,135 USD per stamaktie för tredje kvartalet 2002. Utdelningen utbetalas torsdagen den 1 november 2002 till de aktieägare som är registrerade vid börsens stängning torsdagen den 10 oktober 2002. Sista dag för handel inklusive rätt till utdelning är måndagen den 7 oktober 2002. Mediakontakt: Paul Fitzhenry, Pharmacia, tel: +1 908 901 8770 Analytikerkontakt: Alex Kelly, Pharmacia, tel: +l 908 901 7028 För ytterligare information om Pharmacia, besök vår hemsida: www.pharmacia.se. Pharmacia är ett av världens tio största läkemedelsföretag vars innovativa läkemedel och andra produkter räddar liv och förbättrar människors hälsa och välbefinnande. De 43.000 anställda i Pharmacia arbetar tillsammans med många andra intressenter för att öka livskvaliteten för människor runt om i världen och för att skapa lösningar för framtidens hälso- och sjukvård. Den 15 juli 2002 tillkännagav Pharmacia och Pfizer Inc. (NYSE: PFE) att de ingått ett definitivt avtal som innebär att Pfizer förvärvar Pharmacia genom en aktiebytestransaktion, som förväntas vara avslutad vid slutet av 2002. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/19/20020919BIT00260/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/19/20020919BIT00260/wkr0002.pdf

Om oss

Pharmacia Corporation bildades genom ett samgående mellan Pharmacia & Upjohn och Monsanto och dess läkemedelsdivision G.D. Searle. Företaget är ett av världens snabbast växande läkemedelsföretag. Aktien är noterad på New York-börsen och Stockholmsbörsen.

Dokument & länkar