Pharmacia fastställer utdelningsrelation för aktier i Monsanto Company

Pharmacia fastställer utdelningsrelation för aktier i Monsanto Company Pharmacia Corporation (noterat på New York-börsen och Stockholmsbörsen under kortnamnet PHA) meddelar i dag den slutliga kvoten för utdelningen av samtliga återstående aktier i Monsanto Company (noterat på New York-börsen under kortnamnet MON), dess dotterbolag med lantbruksverksamhet. Aktierna i Monsanto kommer att delas ut den 13 augusti 2002. Utdelningen fullbordar Pharmacias avyttring av Monsanto. Den som på avstämningsdagen den 29 juli 2002 var registrerad aktieägare i Pharmacia erhåller 0,170593 stamaktier i Monsanto för varje stamaktie i Pharmacia. Vid New York-börsens stängning den 29 juli 2002 hade Pharmacia 1.289.621.815 utestående stamaktier. Som företaget tidigare meddelat, förväntas aktieutdelningen vara undantagen från beskattning i Sverige och normalt även i USA. Innehavare av svenska depåbevis i Pharmacia kommer inom de närmaste dagarna att få en broschyr innehållande information avseende utdelningen, skattefrågor samt en kortfattad beskrivning av Monsanto. Ytterligare information om aktieutdelningen kommer även att finnas på företagets hemsidor, på adresserna www.pharmacia.com respektive www.pharmacia.se. Innehavare av svenska depåbevis har även tillgång till Pharmacias aktieägarservice på telefon 020-46 00 46. Detta pressmeddelande innehåller förutsägelser om företagets verksamhet och ekonomiska resultat, vilka baseras på den information som finns att tillgå för närvarande och de förväntningar som företaget för närvarande bedömer som rimliga. Eftersom förutsägelserna grundas på faktorer som är utsatta för många risker, osäkerheter och förändringar över tid, av vilka några anges i de handlingar företaget inlämnat till US Securities and Exchange Commission, så kan de faktiska resultaten komma att skilja sig avsevärt från de resultat som uttalas eller underförstås i förutsägelserna. Företaget förbinder sig inte att uppdatera några förutsägelser till följd av att ny information blir känd eller att förhållandena förändras. Kontaktperson för media Paul Fitzhenry, tel. +1 908 901 8770 Kontaktperson för finansanalytiker Linda Heller, tel. +1 908 901 8853 [REMOVED GRAPHICS] Pharmacia är ett av världens tio största läkemedelsföretag, med ett dotterbolag som är ett av världens främsta lantbruksföretag. Pharmacias innovativa läkemedel och andra produkter räddar liv och förbättrar människors hälsa och välbefinnande. De 59.000 anställda i Pharmacia arbetar tillsammans med många andra intressenter för att öka livskvaliteten för människor runt om i världen och för att skapa lösningar för framtidens hälso- och sjukvård. Den 15 juli 2002 tillkännagav Pharmacia och Pfizer Inc. (NYSE: PFE) att de ingått ett definitivt avtal som innebär att Pfizer förvärvar Pharmacia genom en aktiebytestransaktion, som förväntas vara avslutad vid slutet av 2002. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/30/20020730BIT00360/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/30/20020730BIT00360/wkr0002.pdf

Om oss

Pharmacia Corporation bildades genom ett samgående mellan Pharmacia & Upjohn och Monsanto och dess läkemedelsdivision G.D. Searle. Företaget är ett av världens snabbast växande läkemedelsföretag. Aktien är noterad på New York-börsen och Stockholmsbörsen.

Dokument & länkar