Pharmacia knoppar av Monsanto

Pharmacia knoppar av Monsanto Pharmacias styrelse har beslutat att knoppa av sitt lantbruksföretag Monsanto (NYSE: MON). Det meddelade företaget vid sitt investerarmöte i New York idag. Pharmacia kommer att dela ut hela sitt innehav av Monsantoaktier till aktieägarna i Pharmacia genom en skattefri utdelning under andra halvåret 2002, enligt den plan som nu genomförs. Pharmacia äger för närvarande 85 procent av Monsanto. "Den avknoppning vi tillkännager idag gör det möjligt för oss att frigöra det fulla värdet av såväl vår läkemedels- som vår lantbruksverksamhet", säger Fred Hassan, Pharmacias VD och styrelseordförande. "Det är två olika slags verksamheter, med olika marknader och kunder. Genom att tydligt skilja dem åt, kan bägge utvecklas optimalt och det är det bästa för våra aktieägare." En utförsäljning (IPO/Initial Public Offering) av 15 procent av Monsantos aktier genomfördes under fjärde kvartalet 2000. Aktieer i Monsanto började säljas på aktiebörsen i New York (NYSE) den 18 oktober 2000. Pharmacia kommer omgående att börja rapportera lantbruksdelens resultat- och balansräkning som avyttrad verksamhet i enlighet med amerikansk redovisningssed (GAAP/Generally Accepted Accounting Principles). Då kommer Monsantos tidigare resultat- och balansräkning att redovisas som en separat rad på Pharmacias resultat- och balansräkningar. Mediakontakter: Paul Fitzhenry, Pharmacia, tel: +1 908 901 8770 Marianne Hjertstand, Pharmacia, tel: 08-695 46 42 Analytikerkontakt: Craig Tooman, Pharmacia, tel: +1 908 901 8853 [REMOVED GRAPHICS] Pharmacia är ett av världens tio största läkemedelsföretag, med ett dotterbolag som är ett av världens främsta lantbruksföretag. Pharmacias innovativa läkemedel och andra produkter räddar liv och förbättrar människors hälsa och välbefinnande. De 59.000 anställda i Pharmacia arbetar tillsammans med många andra intressenter för att öka livskvaliteten för människor runt om i världen och för att skapa lösningar för framtidens hälso- och sjukvård. En av Pharmacias många viktiga innovationer är Celebra, som är världens mest förskrivna läkemedel mot smärta i förslitna leder och ledgångsreumatism. Företaget är noterat på New York Stock Exchange och OM Stockholmsbörsen under kortnamnet PHA. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/28/20011128BIT01190/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/28/20011128BIT01190/bit0001.pdf

Om oss

Pharmacia Corporation bildades genom ett samgående mellan Pharmacia & Upjohn och Monsanto och dess läkemedelsdivision G.D. Searle. Företaget är ett av världens snabbast växande läkemedelsföretag. Aktien är noterad på New York-börsen och Stockholmsbörsen.

Dokument & länkar