Pharmacia rapporterar 57 procents vinstökning

PHARMACIA RAPPORTERAR 57 PROCENTS VINSTÖKNING PER AKTIE FÖR TREDJE KVARTALET * Läkemedelsförsäljningen ökade med 20 procent till 3,3 miljarder dollar; receptförskrivna läkemedel ökade med 23 procent - Celebrex/Celebra uppnådde en försäljning på 687 miljoner dollar - Xalatan ökade försäljningen med 36 procent till 185 miljoner dollar - Camptosar ökade med 65 procent till 134 miljoner dollar * Ökade marknadsandelar och Pharmacias förbättrade position på branschens tio-i-topp-lista bekräftar att samgåendet går bra * Försäljningen av lantbruksprodukter ökade med 2 procent under tredje kvartalet och med 5 procent under årets första nio månader * Integrationsarbetet efter samgåendet fortgår planenligt; kostnadsbesparingarna bättre än plan Andra händelser * Ansökan om nytt läkemedel inlämnad till FDA (U.S. Food and Drug Administration), gällande en ny injicerbar COX-2-specifik hämmare, parecoxib, för smärtlindring * Säkerhetsdata vid långtidsbehandling med Celebrex från en studie omfattande 8 000 patienter redovisade i Journal of the American Medical Association (JAMA) * Börsintroduktionen av en del av dotterbolaget Monsanto fortskrider; aktierna i Monsanto började noteras den 18 oktober 2000 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/30/20001030BIT00660/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2000/10/30/20001030BIT00660/bit0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar