Pharmacia slår samman sin globala marknads- och försäljningsorganisation

Pharmacia slår samman sin globala marknads- och försäljningsorganisation Pharmacia Corporation meddelade idag att företaget slår samman sina globala marknads- och försäljningsenheter, Global Country Operations och Global Business Management, till en enda enhet, Global Prescription Business. Den nya enheten får ansvaret för försäljningen av Pharmacias receptförskrivna läkemedel, som under 2000 omsatte 11 miljarder dollar. Koncernchef Fred Hassan kommenterade omstruktureringen så här: "Efter att ha genomfört en av de snabbaste och mest framgångsrika fusionerna i vår bransch satsar vi ytterligare på vår kärnverksamhet, receptförskrivna läkemedel. Genom förändringen förstärker vi vår verksamhet i USA, samtidigt som vi fortsätter att satsa på våra globala produkter." Den nya enheten Global Prescription Business kommer att ledas gemensamt av Executive Vice Presidents Tim Rothwell och Carrie Cox. I sina nya befattningar kommer Rothwell och Cox att ansvara gemensamt för verksamheten med receptförskrivna läkemedel. Förändringen träder i kraft omedelbart. Både Tim Rothwell och Carrie Cox får titeln President, Global Prescription Business. Kontaktperson för media: Kontaktperson för analytiker: Rolf Gulliksen Craig Tooman Tel. 08-695 70 70 Tel. +1 908-901-8853 Pharmacia Corporation är ett ledande globalt läkemedelsföretag som bildats genom en fusion mellan Pharmacia & Upjohn och Monsanto Company med dess läkemedelsdel, G.D. Searle. Pharmacia har en bred produktportfölj, ett starkt tillflöde av nya läkemedel, och en årlig budget för forskning och utveckling av läkemedel på drygt 17 miljarder SEK. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/26/20010226BIT00890/bit0001.DOC http://www.bit.se/bitonline/2001/02/26/20010226BIT00890/bit0001.pdf

Om oss

Pharmacia Corporation bildades genom ett samgående mellan Pharmacia & Upjohn och Monsanto och dess läkemedelsdivision G.D. Searle. Företaget är ett av världens snabbast växande läkemedelsföretag. Aktien är noterad på New York-börsen och Stockholmsbörsen.

Dokument & länkar