Pharmacia söker FDA-godkännande för nytt läkemedel mot akut smärta - första parenterala COX-2-specifika medlet för lindr

PHARMACIA SÖKER FDA-GODKÄNNANDE FÖR NYTT LÄKEMEDEL MOT AKUT SMÄRTA - Första parenterala COX-2-specifika medlet för lindring av akut smärta i samband med kirurgiskt ingrepp eller kroppsskada - Pharmacia Corporation har ansökt hos det amerikanska läkemedelsverket FDA om registrering av nytt läkemedel, parecoxib, för behandling av akut smärta. Parecoxib, som kan injiceras antingen intramuskulärt eller intravenöst, är den första injicerbara COX-2-specifika hämmande substans som har utvecklats för lindring av akuta smärttillstånd. De COX-2-specifika substanserna minskar smärta och inflammation genom att hämma ett enzym som aktiveras lokalt just där en mekanisk skada eller ett kirurgiskt ingrepp sker. Eftersom COX-2-hämmarna är riktade mot ett speciellt mål (enzymet), har de färre dosrelatade biverkningar än andra smärtstillande medel som används i samband med operationer. För närvarande används COX-2-hämmare i tablettform för behandling av smärta och inflammation vid ledgångsreumatism (artrit) och ledbesvär/artros). "Vi tror att parecoxib kan vara ett viktigt medel för akut smärtstillning och att det kan komplettera de befintliga alternativen. Parecoxib kan till exempel ges preoperativt för att minska smärta i samband med kirurgiska ingrepp," säger Phil Needleman, medicinsk och vetenskaplig chef vid Pharmacia Corporation. "Vid kliniska försök har parecoxib visat sig ge akut smärtlindring med ett minimum av biverkningar, och tillförseln av morfinliknande läkemedel har kunnat minskas till kirurgipatienter." "Dålig smärtlindring kan förlänga sjukhusvistelsen och öka antalet återinläggningar", säger Phil Needleman. "Svår smärta kan påverka andningen, matsmältningen och rehabiliteringen, och kan hos vissa patienter öka risken för hjärtinfarkt." Pharmacia räknar med att FDA:s gransking av ansökan kommer att ta ett år. Parecoxib har utvecklats av Pharmacia Corporation ett ledande globalt läkemedelsföretag som bildats genom en fusion mellan Pharmacia & Upjohn och Monsanto Company med dess läkemedelsdel, G.D. Searle. Pharmacia har en årlig budget för forskning och utveckling av läkemedel på drygt 17 miljarder SEK. Pharmacia är noterat på New York Stock Exchange och OM Stockholmsbörsen (PHA). Kontaktperson för media: Kontaktperson för investerare: Marianne Hjertstrand 08- 695 46 42 Craig Tooman Diana Smith +1 847-581-6247 +1 908-901-8853 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/30/20001030BIT01080/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/30/20001030BIT01080/bit0002.pdf

Dokument & länkar