Pharmacias dotterbolag Monsanto låter notera sina aktier

Report this content

Pharmacias dotterbolag Monsanto låter notera sina aktier Peapack, New Jersey (den 18 oktober 2000) - Pharmacia Corporation tillkännagav att aktierna i dess jordbruksanknutna dotterbolag Monsanto Company börjar att noteras på New York Stock Exchange den 18/10, i samband med börsintroduktionen av företaget. 35 miljoner stamaktier i Monsanto kommer att utbjudas till försäljning. Monsanto har givit emissionsgaranterna en 30 dagars option på köp av ytterligare 5 250 000 aktier, men även om denna option inlöses i sin helhet kommer Pharmacia att förbli ägare till över 84% av stamaktierna i Monsanto. "Denna börsintroduktion av Monsanto var en central del av vår strategi för samgåendet mellan Pharmacia & Upjohn och det ursprungliga Monsanto Company tidigare i år", sade Fred Hassan, CEO för Pharmacia. "När vi nu fullföljer detta strategiska steg har vi uppfyllt vårt löfte om detta till Pharmacias aktieägare." Monsanto Company (NYSE:MON) tillhandahåller integrerade, teknikbaserade lösningar inom jordbruket för odlare och livsmedelsproducenter. Pharmacia Corporation är ett ledande globalt läkemedelsföretag som bildats genom en fusion mellan Pharmacia & Upjohn och det ursprungliga Monsanto Company med dess läkemedelsdel, G.D. Searle. Pharmacia har en omfattande produktportfölj, ett starkt tillflöde av nya läkemedel, och en årlig budget för forskning och utveckling av läkemedel på drygt 17 miljarder SEK. Företaget är noterat på New York Stock Exchange och OM Stockholmsbörsen under kortnamnet PHA. Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande om försäljning eller en inbjudan till köp, och ingen försäljning av dessa aktier får ske i en delstat där ett sådant erbjudande eller inbjudan eller försäljning skulle vara olaglig före registrering eller godkännande enligt delstatens lagar om värdepapper. Kontaktperson för media: Marianne Hjertstrand Informationsdirektör, Sverige 08 695 46 42, 0703 51 30 92 Kontaktperson för finansanalytiker: Craig Tooman +1 908 901-8853 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/19/20001019BIT00770/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/19/20001019BIT00770/bit0002.pdf

Dokument & länkar