Plan för överföring av Ambien fastställd

Plan för överföring av Ambien fastställd Pharmacia Corporation och Sanofi-Synthelabo har kommit överens om en tidsplan för överföringen från Pharmacia till Sanofi-Synthelabo av marknadsföringsrättigheterna i USA av det receptförskrivna sömnmedlet Ambien. Enligt planen kommer Sanofi-Synthelabo att ta över hela ansvaret för distribution och marknadsföring för Ambien med början i januari 2002. Säljkårspersonal från Sanofi Synthelabo har redan tidigare i år börjat med försäljning av Ambien, parallellt med Pharmacias säljare, som ett led i förberedelserna för överföringen. Pharmacia, som har marknadsfört Ambien i USA sedan 1993 enligt ett marknadsföringsavtal med Sanofi-Synthelabo, upphör att redovisa försäljning av Ambien efter den 31 december 2001. Från den 1 januari 2002 kommer all försäljning av Ambien att redovisas av Sanofi-Synthelabo. Pharmacia behåller sin 51-procentiga andel i partnerskapet fram till den 16 april 2002, då Sanofi-Synthelabo kommer att utöva sin rättighet att förvärva Pharmacias ägarandel. Överföringen kommer inte att påverka den tidigare vinstprognosen. Mediakontakt: Paul Fitzhenry, Pharmacia Corporation, tel: +1 908 901 8770 Analytikerkontakt: Linda Heller, Pharmacia Corporation, tel: +1 908 901 8851 Pharmacia Corporation Pharmacia är ett av världens tio största läkemedelsföretag, med ett dotterbolag som är ett av världens främsta lantbruksföretag. Pharmacias innovativa läkemedel och andra produkter räddar liv och förbättrar människors hälsa och välbefinnande. De 59.000 anställda i Pharmacia arbetar tillsammans med många andra intressenter för att öka livskvaliteten för människor runt om i världen och för att skapa lösningar för framtidens hälso- och sjukvård. En av Pharmacias många viktiga innovationer är Celebra, som är världens mest förskrivna läkemedel mot smärta i förslitna leder och ledgångsreumatism. Företaget är noterat på New York Stock Exchange och OM Stockholmsbörsen under kortnamnet PHA. Sanofi-Synthélabo Med en försäljning under 2000 på 6 miljarder euro och 29 000 anställda i över 100 länder är Sanofi-Synthélabo (Paris Bourse: Sicovam code 12057) ett av de 20 största läkemedelsföretagen i världen. Sanofi-Synthélabo fokuserar på fyra centrala terapiområden: hjärt/kärlsjukdomar och tromboser; störningar i det centrala nervsystemet; invärtesmedicin; samt onkologi. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/21/20011221BIT00140/bit0003.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/21/20011221BIT00140/bit0003.pdf

Om oss

Pharmacia Corporation bildades genom ett samgående mellan Pharmacia & Upjohn och Monsanto och dess läkemedelsdivision G.D. Searle. Företaget är ett av världens snabbast växande läkemedelsföretag. Aktien är noterad på New York-börsen och Stockholmsbörsen.

Dokument & länkar