Smådalarö gård AB förvärvar Krusenberg Herrgård

Smådalarö gård AB förvärvar Krusenberg Herrgård Smådalarö Gård, med dotterbolaget FågelbroHus, har förvärvat Krusenberg Herrgård mellan Stockholm och Uppsala av Pharmacia. Tillträde sker den 1 augusti 2000. De tre hotellen har alla konferens- och mötesverksamhet. "Med Krusenberg Herrgård får vi en varumärkesförstärkning. Krusenberg Herrgård har en tydlig kvalitetsprofil och en standard som stämmer väl med våra två andra hotell. Vidare får vi en efterlängtad etablering norr om Stockholm, med närhet till Arlanda och Uppsala", säger Gudmund Nanneson, VD och huvudägare i Smådalarö Gård AB. "Vi är mycket nöjda med den här lösningen. Krusenberg kommer att ingå i en grupp med välrenommerade konferenshotell och får en professionell ledning med stor branscherfarenhet. Vi kommer dessutom fortsättningsvis att kunna utnyttja Krusenberg för möten och konferenser", säger Håkan Åström, VD Pharmacia AB. Krusenberg herrgård, som stod färdigt 1802, ligger på en udde vid Ekoln, en vik av Mälaren. Pharmacia köpte Krusenberg 1985 och har genomfört omfattande renoveringar av herrgården och tillhörande byggnader. Hotell och konferensdel har tillkommit. Smådalarö Gård på Dalarö startade 1985 och FågelbroHus på Värmdö öppnade 1991. Med Krusenberg Herrgård får gruppen en omsättning på ca 80 milj kronor och kommer att sysselsätta ca 80 personer. Totala antalet rum blir 185. "Några omvälvande förändringar i verksamheten på Krusenberg Herrgård planeras inte", säger Harriet Öholm, vVD och operativ chef i Smådalarö Gård AB. "Krusenberg har en struktur, organisation och kundmålgrupp som i det närmaste är identisk med Smådalarö Gård och FågelbroHus. Det känns onekligen som den idealiska kompletteringen av våra två tidigare hotell." Spännande kulturarv samt närheten till vatten är ytterligare gemensamma nämnare för de tre hotellen. Smådalarö Gård och FågelbroHus i Stockholms skärgård, Krusenberg vid Ekolns strand med en betagande utsikt över Mälaren. För ytterligare information: Gudmund Nanneson, Smådalarö Gård AB 08-501 551 40, 0707-962 981 Rolf Gulliksen, Pharmacia, 08- 695 70 70, 070-608 56 31 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/15/20000515BIT00760/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/15/20000515BIT00760/bit0002.pdf

Om oss

Pharmacia Corporation bildades genom ett samgående mellan Pharmacia & Upjohn och Monsanto och dess läkemedelsdivision G.D. Searle. Företaget är ett av världens snabbast växande läkemedelsföretag. Aktien är noterad på New York-börsen och Stockholmsbörsen.

Dokument & länkar