Utdelningen av Monsanto Company fullföljd

Report this content

Utdelningen av Monsanto Company fullföljd Pharmacia Corporation (noterat vid New York-börsen och Stockholmsbörsen under kortnamnet PHA) har utdelat sitt återstående aktieinnehav i Monsanto Company (noterat på New York-börsen under kortnamnet MON), dotterbolaget med lantbruksverksamhet. Utdelningen fullföljdes den 13 augusti 2002. Som tidigare meddelats motsvarade varje Pharmacia-aktie 0,170593 aktier i Monsanto. Utdelningen förväntas vara undantagen från beskattning i Sverige och normalt även i USA. "Sedan samgåendet med det ursprungliga Monsanto i mars 2000 har vi sett lantbruks-verksamheten utvecklas till ett starkt och självständigt bolag", säger Fred Hassan, VD för Pharmacia. "Det nya Monsanto fortsätter med sin ursprungliga traditionella affärsverksamhet, samtidigt som den lovande bioteknologiska lantbruksverksamheten fortsätter att utvecklas. Resultatet av utdelningen blir ett nytt Monsanto som kan fokusera och bygga vidare på sina speciella styrkor". Innehavare av svenska depåbevis i Pharmacia som vid utdelningen erhåller ett mindre innehav aktier i Monsanto kommer att erbjudas att sälja dessa aktier via Carnegie. Detaljerad information om detta engångserbjudande kommer att skickas ut till depåbevisinnehavarna samtidigt med en avi från VPC om inbokning av aktierna i Monsanto på depåbevisinnehavarnas VP- konton. Courtage vid försäljningen avses utgå med 0,65 procent och inga ytterligare kostnader tillkommer. Erbjudandet kommer att löpa under drygt tre veckor och innehåller också en möjlighet att under samma period köpa ett begränsat antal aktier i Monsanto till ovan nämnda courtage. Aktierna i Monsanto beräknas inbokas på depåbevisinnehavarnas VP-konton omkring den 21 augusti 2002. Ytterligare information om aktieutdelningen finns på företagets hemsidor, www.pharmacia.com och www.pharmacia.se. Innehavare av svenska depåbevis kan även kontakta aktieägarservice på telefonnummer 020-46 00 46. Detta pressmeddelande innehåller förutsägelser baserade på den information som finns att tillgå för närvarande och de förväntningar som företaget för närvarande bedömer som rimliga. Eftersom förutsägelserna grundas på faktorer som är utsatta för många risker, osäkerheter och förändringar över tid, så kan de faktiska resultaten komma att skilja sig avsevärt från de resultat som uttalas eller underförstår i förutsägelserna. Företaget förbinder sig inte att uppdatera några förutsägelser till följd av att ny information blir känd eller att förhållandena förändras. Kontaktperson för media: Paul Fitzhenry, tel. +1 908 901 8770 Kontaktperson för finansanalytiker: Linda C. Heller, tel. +1 908 901 8853 Pharmacia är ett av världens tio största läkemedelsföretag vars innovativa läkemedel och andra produkter räddar liv och förbättrar människors hälsa och välbefinnande. De 43.000 anställda i Pharmacia arbetar tillsammans med många andra intressenter för att öka livskvaliteten för människor runt om i världen och för att skapa lösningar för framtidens hälso- och sjukvård. Den 15 juli 2002 tillkännagav Pharmacia och Pfizer Inc. (NYSE: PFE) att de ingått ett definitivt avtal som innebär att Pfizer förvärvar Pharmacia genom en aktiebytestransaktion, som förväntas vara avslutad vid slutet av 2002. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/14/20020814BIT00710/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/14/20020814BIT00710/wkr0002.pdf

Dokument & länkar