Universitetssjukhus köper två DrugLog® system

Pharmacolog ingick i under 2017 ett avtal med Astrid Lindgrens barnsjukhus om att testa ARM (Advanced Reconstruction Module) med 2 tillhörande DrugLog system i klinisk miljö under 6 månader. Sjukhuset har beslutat köpa de två system man tidigare hyrt.

Astrid Lindgrens barnsjukhus vid Karolinska Universitetssjukhuset bedriver med ekonomiskt stöd från SLL Innovation ett projekt i syfte att tillsammans med Pharmacolog utvärdera ARM (Advanced Reconstruction Module) med tillhörande DrugLog® i kliniknära miljö. Projektet, som skulle löpa till och med 31/3 2018, förlängs nu till den 30/9 2018 och i samband med förlängningen har sjukhuset meddelat att de köper de system som de tidigare hyrt.

Projektet ARM, delfinansierat av Vinnova och Pharmacolog, genomfördes under andra halvan av 2016 i syfte att utveckla ett system baserat på Pharmacologs DrugLog® och systemet ePed, den nationella databasen med beredningsinstruktioner av barnläkemedel. Målet var att ta fram ett system för att undvika felbehandlingar genom att kombinera de specifika instruktioner för iordningställande av över 500 olika läkemedel som ePed redan kartlagt med DrugLog’s förmåga att inom sekunder avgöra en berednings läkemedelskoncentration, samt därefter etikettera den specifika sprutan eller infusionspåsen. Avtalet innebär en mindre resultatpåverkan och likviden beräknas inkomma under Q3 2018.

Mats Högberg, VD för Pharmacolog: ”Astrid Lindgrens barnsjukhus är tongivande när det gäller förbättrad läkemedelshantering inom barnsjukvård. Den unika nationella beredningsdatabasen ePed härrör till stora delar från arbete utfört vid barnsjukhuset. Vårt DrugLog® system passar mycket bra in i ARM-konceptet då det möjliggör snabb kontroll av känsliga beredningar så vi är glada att Astrid Lindgrens barnsjukhus beslutat köpa systemen. Då vi själva nyligen introducerat ReVal™, ett dedicerat system för säker validering vid iordningställandeprocessen av läkemedel vid behandling av barn kommer resultaten från projektet bidra till vår egen utveckling. Lansering av ReVal™ är planerad i slutet av 2018.”

För mer information kontakta:

Mats Högberg, VD

E-post: mats.hogberg@pharmacolog.se
Tel: 070-546 50 21

Denna information är sådan information som Pharmacolog i Uppsala AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande per dagens datum.

Om Pharmacolog AB

Pharmacolog är specialiserat på att utveckla system och lösningar för en effektivare och säkrare användning av intravenösa läkemedel. Bolagets första produkt, DrugLog®, möjliggör för en sjuksköterska eller apotekare att snabbt och enkelt kontrollera att ett injicerbart läkemedel har rätt koncentration. Pharmacologs långsiktiga vision är en individuellt optimerad medicinering för varje enskild patient där alla tillgängliga parametrar beaktas vid kontroll och distribution av läkemedlet. Ytterligare information avseende bolaget finns på www.pharmacolog.com. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 15 50.

Om oss

Pharmacolog är specialiserat på att utveckla system och lösningar för en effektivare och säkrare användning av intravenösa läkemedel. Bolagets första produkt, DrugLog®, möjliggör för en sjuksköterska eller apotekare att snabbt och enkelt kontrollera att ett injicerbart läkemedel har rätt koncentration. Pharmacologs långsiktiga vision är en individuellt optimerad medicinering för varje enskild patient där alla tillgängliga parametrar beaktas vid kontroll och distribution av läkemedlet. Ytterligare information avseende bolaget finns på http://www.pharmacolog.com.

Prenumerera

Dokument & länkar