Rättelser avseende pressmeddelande 2018-01-24

PiezoMotor Uppsala AB (publ) ("PiezoMotor") offentliggjorde den 24 januari 2018 genomförandet av en riktad nyemission och gör nu nedanstående rättelser avseende tidigare kommunikation i ärendet.

Emissionen tecknades av Handelsbanken Svenska Microcapfond och av Swedbank Robur Ny Teknik – inte Swedbank Robur Microcap.

Erik Penser Bank var emissionsinstitut – inte finansiell rådgivare – i samband med nyemissionen.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Olof Stranding, CFO

+46 (0)70-101 08 24

olof.stranding@piezomotor.se

Certified Adviser 

FNCA Sweden AB, Humlegårdsgatan 5, Stockholm. Telefon: +46 (0)8-528 00 399. E-post: info@fnca.se.

Om PiezoMotor 

PiezoMotor är en världsledande utvecklare och tillverkare av banbrytande mikromotorer baserade på piezoelektriska material. Effektiva, extremt precisa och mycket små, ersätter motorerna traditionell teknologi och möjliggör motorisering där sådan tidigare inte varit möjlig. I Uppsala har PiezoMotor sin egen anläggning för tillverkning, forskning och utveckling samt huvudkontor. Alla viktiga geografiska marknader täcks in av ett etablerat globalt distributörsnätverk och många ledande företag inom medicinsk teknik, halvledarindustri, optik m.m. är idag kunder till PiezoMotor. PiezoMotors aktie handlas på Nasdaq First North Stockholm. www.piezomotor.com

Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 januari 2018 kl. 15:30 CEST.

Taggar:

Prenumerera