Världens första konsortium för Plug & Play av IT-system för kollektivtrafik

ACTIA, DIGIGROUP, HOGIA, INEO, INIT, IVECO, MERCUR & PILOTFISH samarbetar och skapar nu ett nytt öppet konsortium med målet att upprätthålla och främja en fungerande standard för plug-and-play IT-system i fordon inom kollektivtrafiken.

Den nybildade ITxPT konsortiet vidareförmedlar resultatet av det europeiska projektet EBSF. Det är öppet för alla kollektivtrafikintressenter och erbjuder följande fördelar för sina medlemmar:

  • support
  • tillgång till relevanta specifikationer
  • tillgång till testanläggning
  • compliancy prov
  • samarbete med andra aktörer

ITxPT är en unik integrerad europeisk IT-plattform för kollektivtrafikfordon med tillhörande backoffice.Testbänkar och verktyg för att övervaka och testa lösningar ingår i en standardiserad miljö. Flera leverantörer kan nu samarbeta i en miljö. ITxPT erbjuder Kollektivtrafik intressenter de tjänster som möjliggör digitala system att följa standard IT-arkitektur. ITxPT är ett av resultaten av det europeiska Bus System of the Future (EBSF) projektet, finansierat av Europeiska kommissionen. Resultatet är en kostnadseffektiv utbyggnad av digitala system ombord och för back-office applikationer. Denna standardiserade IT-arkitektur säkrar också en öppen och konkurrensutsatt miljö.

Pilotfish utvecklar och säljer en plattform och tillhörande tjänster för IT-system i kollektivtrafikfordon. Kunderna är främst kollektivtrafikoperatörer och huvudmän. 

Om oss

Pilotfish är ett mycket innovativt, miljömedvetet och snabbväxande bolag från Sverige, med fokus på att förbättra kollektivtrafikverksamhet. Företaget leder branschens förändring från proprietära leverantörslåsta system till ett ekosystem där standardiserade gränssnitt och leverantörer av systemmoduler är normen. Pilotfish erbjudande består av en öppen, molnbaserad plattform för fordonskommunikation och applikationer för flottmanagement. Tekniken är baserad på standarder och IT-arkitektur från organisationen ITxPT (Information Technology for Public Transport), och integrerar både standardsystem och äldre icke-standardsystem. Pilotfish vision är att förbättra kollektivtrafiken tills den blir det föredragna valet för resande.

Prenumerera