Valberedning inför Platzers årsstämma 2017

Valberedningen i Platzer Fastigheter Holding AB (publ) har bildats, baserat på ägandet i Platzer per 30 september 2016 och i enlighet med de principer som fastställdes på årsstämman den
28 april 2016. Valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande och representanter för de tre röstmässigt största aktieägarna och ska bland annat lämna förslag till styrelseledamöter inför årsstämman 2017.

Valberedningen består av:
Fabian Hielte (styrelsens ordförande)
Staffan Ingeborn (Ernström & C:o)
Anders Tykeson(Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän)
Magnus Swärdh (Backahill)

Valberedningen representerar tillsammans 77 % av rösterna i Platzer.

Årsstämman kommer att hållas i Göteborg den 27 april 2017.

Aktieägare som vill ta kontakt med valberedningen gör det lämpligen via e-post, valberedningen@platzer.se eller via post, Platzer Fastigheter Holding AB,
att: Valberedningen, Box 211, 401 23 Göteborg.

Platzer Fastigheter Holding AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
P-G Persson, VD, tel: 0734-11 12 22
Lennart Ekelund, CFO, tel: 0703-98 47 87

Platzer Fastigheter Holding AB (publ) äger och utvecklar kommersiella fastigheter i Göteborgsområdet med en uthyrningsbar area om cirka 480 000 kvm till ett värde om cirka 11 mdkr. Platzer är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap.