Sista dag för handel med BTA

Plejd AB (”Plejd”) genomförde nyligen en företrädesemission av aktier som avslutades den 10 april 2017. Även allmänheten gavs möjlighet att teckna aktier i emissionen. Företrädesemissionen tecknades till cirka 220 procent och totalt har 1 136 600 aktier nyemitterats. Sista dag för handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) är den 1 juni 2017.

Den 29 maj 2017 registrerades 1 136 600 nya aktier hos Bolagsverket, vilket har ökat aktiekapitalet med 170 505 SEK. De nya aktierna beräknas vara distribuerade till respektive VP-konto/depå den 8 juni 2017. Efter den genomförda registreringen hos Bolagsverket uppgår det totala antalet aktier i Plejd till 7 255 200 aktier och aktiekapitalet uppgår till 1 088 280 SEK.

För ytterligare information

Babak Esfahani

VD, Plejd AB

Telefon: 0735-322 391

E-post: babak.esfahani@plejd.com

Om bolaget

Plejd är ett innovativt svenskt teknikbolag som utvecklar produkter och tjänster för smart belysning och hemautomation. Bolaget vitaliserar belysningsmarknaden genom att ligga i framkant i den teknikutveckling som populärt brukar kallas för Internet of Things.

Om oss

Plejd utvecklar och säljer styrsystem för underhållning och komfortelektronik. Plejd ger konsumenten möjlighet att styra och automatisera hela sin elektroniska omgivning såsom ljud & bild, belysning, säkerhet, klimat, media etc. från sin smartphone.

Prenumerera

Dokument & länkar