Marknadsmeddelande 289/18 – PolarCool AB noteras på Spotlight Stock Market den 27 november 2018

Första handelsdag på Spotlight Stock Market för PolarCool AB:s aktie är den 27 november 2018. Kortnamnet för aktien är POLAR.

Bolagets aktiekapital är per dags dato: 573 481 SEK fördelade på 41 241 092 aktier. 

Information om aktien:
Kortnamn: POLAR
Aktienamn: PolarCool
ISIN-kod: SE0011670025
Orderboks-ID: 4RX3
CFI: ESVUFR
FISN: POLARCOOL/SH
Organisationsnummer: 559095-6784
LEI: 549300810BGW37GN1096
Kvotvärde: 0,014 SEK
Första dag för handel: 27 november 2018
Antal aktier: 41 241 092
Maximalt antal noterade aktier
efter registrering vid Bolagsverket: 43 038 592
Marketsegment: SPSE
MIC Code: XSAT

Ticksize/likviditetsband: 2 (Shares and depositary receipts)

Stockholm den 23 november, 2018

Spotlight Stock Market
08-511 68 000
info@spotlightstockmarket.com 

Om oss

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.