Kommunerna vill att staten satsar mer på polisen

Kommunerna vill att staten satsar mer på polisen 8 av 10 kommunalstyrelseordförande har ställt krav på staten för att få mer polisreurser. Vidare är missnöjet när det gäller tillgänglighet av polisskydd utbrett över praktiskt taget hela landet. Det visar en färsk undersökning som Exquiro Market Research genomfört för Polisförbundets räkning bland kommunstyrelseordföranden i 228 av landets 289 kommuner. - Det är allvarligt när kommunerna tappar tilltron till polisen. Därför måste man med största allvar ta till sig deras liksom medborgarnas oro, säger Jan Karlsen som också poängterar att välfärden idag till stor del handlar om att medborgarna ska känna sig trygga. Undersökningen i korthet: 8 av 10 kommunstyrelseordföranden har ställt krav på staten för att få mer polisresurser. Kraven gäller i första hand en förbättrad rekryteringssituation till landsorten, krav på att behålla polisstationer, snabbare uttryckningstider samt jourhavande polisstyrkor Missnöjet bland kommunstyrelseordförandena när det gäller tillgänglighet av polisskydd för medborgarna är utbrett över praktiskt taget hela landet. Särskilt tydligt är missnöjet i Dalarna (91 procent), Jönköping (91 procent), Kalmar (92 procent) och Södermanland (88 procent). Missnöjet är minst i Örebro (27 procent) och Gävleborg (38 procent) 7 av 10 kommunstyrelseordföranden bedömer att staten inte uppfyller sina åtaganden på ett tillfredställande sätt när det gäller tillgängligheten av polisskydd för medborgarna i sin kommun 85 procent anser att staten lägger fram förslag inom kommunala verksamhetsområden som inkräktar på det kommunala självstyret På en öppen fråga om vad de har förväntningar på staten vad gäller polisen är det genomgående budskapet resurstillskott. De poängterar vikten av att polisen prioriterar det brottsförebyggande arbetet samt att "närpolistanken" utvecklas och förstärks. Dessutom relativt många kommunstyrelseordföranden att en initial och realistisk förbättring är att dialogen mellan stat och kommun förtydligas och utvecklas. För ytterligare information kontakta: Anna Erhardt, pressansvarig Polisförbundet Tel: 0709-42 99 85 E-post: anna.erhardt@polisforbundet.se Läs rapporten i sin helhet på Polisförbundets hemsida www.polisforbundet.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/30/20030430BIT00250/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/30/20030430BIT00250/wkr0002.pdf

Om oss

Polisförbundet är ett fackförbund som organiserar de flesta yrkesverksamma poliser i Sverige. Vi har ungefär 20 500 aktiva medlemmar vilket inkluderar studerande vid polisutbildningarna. Dessutom har pensionerade poliser möjlighet att vara medlemmar i Polisförbundet. Cirka 1 300 förtroendevalda och 30 anställda arbetar med att skapa goda arbetsvillkor för medlemmarna genom medlemsservice, förhandlingar och samtal med beslutsfattare på olika nivåer. Ordförande är sedan 2010 Lena Nitz.

Prenumerera

Dokument & länkar