Ledarskapet inom polisen debatterat på stort fackligt möte

Ledarskapet inom polisen debatterat på stort fackligt möte Förtroendet för rikspolischef Sten Heckscher är allvarligt skadat och den senaste tidens händelser inom polisen visar mycket tydligt på behovet av ett bättre ledarskap. Det konstaterar Polisförbundets högsta beslutande organ Representantskapet, som diskuterat frågan på ett tre dagar långt möte i Nynäshamn. Rikspolischefen måste omedelbart återskapa förtroendet inom polisorganisationen genom att visa ödmjukhet och förståelse för polisernas arbetssituation. - Vi efterlyser ett modernt ledarskap där rikspolischefen stödjer sina medarbetare istället för att utöva ett repressivt och otillåtande ledarskap. När rikspolischefen ändrar sin ledarstil kommer det att genomsyra hela polisverksamheten på ett positivt sätt, skriver Representantskapet i ett uttalande. Polisförbundet vill bidra till att polisväsendets chefer och ledare får de bästa förutsättningarna att leda polisverksamheten. I ett försök att förbättra polisorganisationen har Representantskapet ställt ett antal krav på rikspolischefen och länspolismästarna. 1. Förtroende Rikspolischefen måste omedelbart återskapa förtroendet inom polisorganisationen genom att visa ödmjukhet och förståelse för polismännens arbetssituation. 2. Ledarskap Länspolismästarna ska tillsammans med rikspolischefen presentera en strategi för hur polisväsendet ska få ett bättre och modernare ledarskap. 3. Samverkan Länspolismästarna ska arbeta för en förtroendefull samverkan mellan de lokala parterna för att föra utvecklingsarbetet inom polisen framåt. 4. En Nationell Polis Länspolismästarna ska omedelbart låta de fackliga organisationerna vara delaktiga i alla projekt och utredningar kring arbetet med En Nationell Polis. 5. Ekonomiska styrmedel Rikspolischefen och länspolismästarna ska snarast redovisa en plan för hur de lokala parter som bedriver en bra verksamhet till låga kostnader ska premieras. 6. Otydliga roller Rikspolischefen och länspolismästarna ska klargöra rollerna inom och mellan de organisatoriska nivåerna. Rikspolischefen ska inte blanda sig i frågor där länspolismästarna har ett tydligt ansvar. Alla ska också veta vem som har ansvar för ekonomin, personalpolitiken och verksamheten. 7. Lönebildning Länspolismästarna ska redovisa hur man ska skapa förutsättningar för rätt avvägda löner med utgångspunkt från arbetets kompetenskrav, svårighetsgrad, befogenheter, ansvar och risker. 8. Utvecklingsavtal Länspolismästarna ska ta tillvara medarbetarnas engagemang och kompens enligt det utvecklingsavtal som tecknades 2002. 9. Ohälsan Länspolismästarna och övriga chefer måste omedelbart ges den kompetens som krävs, så att de krav som idag enligt lag och avtal finns inom arbetsmiljöområdet uppfylls. Årliga uppföljningar av vilka åtgärder som satts in och vilka resultat dessa givit ska också göras. - Representantskapet anser att vi som facklig organisation har en viktig roll att skapa förutsättningar för en förbättrad kvalité i polisverksamheten. Vi vill, tillsammans med arbetsgivaren och medlemmarna, ta ansvar för att polisverksamheten utvecklas till det bättre för medborgarna. Fakta om Representantskapet: Representantskapet är Polisförbundets högsta beslutande organ. Representantskapet består av minst två ledamöter från varje förbundsområde och ska bland annat besluta om verksamhetens mål och inriktning, behandla inkomna motioner och förrätta val. Läs mer om diskussionerna på Representantskapet på Polisförbundets hemsida www.polisforbundet.se För ytterligare information kontakta: Anna Erhardt, pressansvarig, Polisförbundet Tfn: 0709-42 99 85 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/21/20030521BIT00710/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/21/20030521BIT00710/wkr0002.pdf

Om oss

Polisförbundet är ett fackförbund som organiserar de flesta yrkesverksamma poliser i Sverige. Vi har ungefär 20 500 aktiva medlemmar vilket inkluderar studerande vid polisutbildningarna. Dessutom har pensionerade poliser möjlighet att vara medlemmar i Polisförbundet. Cirka 1 300 förtroendevalda och 30 anställda arbetar med att skapa goda arbetsvillkor för medlemmarna genom medlemsservice, förhandlingar och samtal med beslutsfattare på olika nivåer. Ordförande är sedan 2010 Lena Nitz.

Prenumerera

Dokument & länkar