Narkotikamissbruket ökar bland ungdomar - men inte i alla län

Ny narkotikastatistik : Narkotikamissbruket ökar bland ungdomar - men inte i alla län 7 av 10 socialsekreterarna bedömer att användningen av narkotika bland ungdomar i kommunen har ökat under de senaste tre åren. Förutom en ökad tillgänglighet, prissänkningar och en mer liberal syn på droger tror socialsekreterarna att ökningen beror på ekonomiska nedskärningar inom t ex polisen. Det visar en ny undersökning som Exquiro Market Research genomfört för Polisförbundet s räkning bland socialsekretare i 206 av landets 290 kommuner. I Jönköping (44 procent) och Norrbotten (40 procent) är det en minoritet av socialsekreterarna som bedömer att användandet av narkotika bland ungdomar har ökat medan en majoritet av socialsekreterarna i övriga län bedömer att användandet har ökat. Polisförbundets ordförande Jan Karlsen anser att en av grundstenarna till effektiv bekämpning av narkotikan är att polisen arbetar mer förebyggande. - Poliser måste synas på gator och torg, störa smålangarna och missbrukarna och vistas mer i ungdomsmiljöer, säger Karlsen som också poängterar att polisen idag inte har de förutsättningar som krävs för detta. Socialsekreterarna har vidare satt betyg (1-10 där 1 är mycket dåligt och 10 mycket bra) på hur samarbetet mellan polisen och socialen fungerar rörande narkotikafrågor. Högst betyg ger socialarbetarna i Sörmland och Blekinge (8,3). Många av de socialsekreterare som ger låga betyg anser dock att det finns en ambition och en vilja till ett bättre samarbete mellan socialtjänst och polis men att resurs- och tidsbrist omöjliggör en förbättring. En socialsekreterare svarade i undersökningen att: "Inställningen till samarbete är mycket bra, men polisens oerhörda resursbrist gör att det är svårt att göra något åt det. I vår kedja av drogbekämpande verksamheter saknas polisen och eftersom den svagaste länken sätter standarden på helheten fungerar inte bekämpningen av narkotika" Socialsekreterarna uppger vidare att ett ökat narkotikamissbruk får allvarliga konsekvenser för samhället i form av ökad kriminalitet, ökat antal rån, inbrott och stölder. Enligt Jan Karlsen leder också ökningen av narkotikamissbruket till att tryggheten i samhället försämras. Han uppmanar därför till politisk samling kring polisfrågorna: - Polisfrågan är en medborgarfråga och kräver en politik som sträcker sig över blockgränserna. Vi efterlyser en polispolitik som präglas av långsiktiga beslut och kontinuitet, säger Jan Karlsen. Korta fakta från undersökningen: * Socialarbetarna vill att tillgängligheten ska strypas genom att gränserna blir hårdare kontrollerade * De efterlyser ett mer strukturerat förebyggande arbete med systematisk upplysning till samtliga personer som arbetar med ungdomar * Stoppa liberaliseringstänkandet - Folkbildning rörande narkotikafrågor är viktigt * Samverkan tillsammans med polis, föräldrar och skola är viktigt Ladda ner rapporten fördelad länsvis på Polisförbundets hemsida www.polisforbundet.se För ytterligare information kontakta: Anna Erhardt, pressansvarig Polisförbundet Tel: 0709-42 99 85 E-post: anna.erhardt@polisforbundet.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/07/20030707BIT00060/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/07/20030707BIT00060/wkr0002.pdf

Om oss

Polisförbundet är ett fackförbund som organiserar de flesta yrkesverksamma poliser i Sverige. Vi har ungefär 20 500 aktiva medlemmar vilket inkluderar studerande vid polisutbildningarna. Dessutom har pensionerade poliser möjlighet att vara medlemmar i Polisförbundet. Cirka 1 300 förtroendevalda och 30 anställda arbetar med att skapa goda arbetsvillkor för medlemmarna genom medlemsservice, förhandlingar och samtal med beslutsfattare på olika nivåer. Ordförande är sedan 2010 Lena Nitz.

Prenumerera

Dokument & länkar