Polisförbundet: Glädjande att regeringen satsar på fler polisutbildningar

Polisförbundet: Glädjande att regeringen satsar på fler polisutbildningar Idag inviger justitieminister Thomas Bodström polisutbildningen vid Växjö universitet. Satsningen på en tredje polisutbildning glädjer Polisförbundets ordförande Jan Karlsen, som också närvarar vid öppnandet. För att snabbt få ut fler och yngre poliser till verksamheten efterlyser Karlsen ytterligare en polisutbildning. - Totalt studerar 720 studenter på polisutbildningar runt om i landet. För att vi överhuvudtaget ska ha en chans att nå regeringens mål på 900 utbildade poliser per år är det nödvändigt att snarast öppna ytterligare en polisutbildning, säger Jan Karlsen. Nästa år ökar polisens budgetram med 605 miljoner kronor. Enligt regeringen ska resurserna i första hand användas till fler och yngre poliser. Av vårpropositionen framkommer att totalt cirka 900 poliser om året ska att utbildas. Idag finns det ca 16.200 poliser i Sverige. Rikspolisstyrelsens mål är att det ska finnas 17 000 poliser 2004. Fakta polisutbildningar i Sverige: Det finns tre polisutbildningar i Sverige. Dessa är förlagda till Solna, Umeå och Växjö. Polisprogrammet omfattar två års studier vid Polishögskolan och finansieras med studiemedel samt sex månaders betald aspirantutbildning vid en Polismyndighet. Efter godkänd aspirantutbildning är man behörig att söka anställning som Polis. I Solna läser idag 776 studenter. Varje termin börjar 192 nya studenter. I Växjö börjar nu 72 studenter. Ytterligare 72 tas in i januari. Från och med hösten 2002 tar man in 96 studenter per termin. Vid starten hösten 2000 antogs 48 studenter till Polisutbildningen vid Umeå universitet. Höstterminen 2001 togs den andra kullen in som består av 72 studenter. Vilket ger 120 studenter i dagsläget. Från och med 2002 tar Umeå in 72 studenter per termin, eller 144 per år. Detta ger en siffra på 720 studenter totalt i Sverige. För att nå upp till Bodströms mål om 900 utbildade poliser varje år måste ytterligare 180 utbildningsplatser skakas fram. För ytterligare information kontakta: Anna Erhardt, pressansvarig Polisförbundet, 0709-42 99 85 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/28/20011128BIT00350/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/28/20011128BIT00350/bit0001.pdf

Om oss

Polisförbundet är ett fackförbund som organiserar de flesta yrkesverksamma poliser i Sverige. Vi har ungefär 20 500 aktiva medlemmar vilket inkluderar studerande vid polisutbildningarna. Dessutom har pensionerade poliser möjlighet att vara medlemmar i Polisförbundet. Cirka 1 300 förtroendevalda och 30 anställda arbetar med att skapa goda arbetsvillkor för medlemmarna genom medlemsservice, förhandlingar och samtal med beslutsfattare på olika nivåer. Ordförande är sedan 2010 Lena Nitz.

Prenumerera

Dokument & länkar