Polisförbundet: Nödvändigt att förbättra polisernas arbetsmiljö

Polisförbundet: Nödvändigt att förbättra polisernas arbetsmiljö Förbättrad arbetsmiljö och konkurrenskraftig lön är Polisförbundets viktigaste frågor i årets avtalsrörelse. - Vi måste skapa goda förutsättningar för svensk polis, dels för att kunna rekrytera nya poliser, dels för att behålla dem som finns, säger Jan Karlsen, ordförande i Polisförbundet. Vi har i olika undersökningar de senaste åren fått bevis på att den svenska poliskåren har en oerhört tuff arbetssituation. Poliserna beskriver den egna situationen i termer av frustration och otillräcklighet. En nyligen publicerad rapport från Arbetarskyddsstyrelsen visar att arbetsrelaterade sjukskrivningar ökar mest bland poliser av alla yrkesgrupper. Polisförbundet ingår i förhandlingsorganet OFR, vars förbundsområden på det statliga området (OFR/S, P, O) i dag har överlämnat sitt yrkande i årets avtalsrörelse till Arbetsgivarverket. En viktig del i yrkandet är åtgärder för att komma till rätta med den dåliga arbetsmiljön, bl.a. att individen ska ha ett stort inflytande över den egna arbetsmiljön och att skyldigheten att arbeta övertid ska minska till 100 timmar per år. Konkurrenskraftig lön för ökad rekrytering De statliga förbundsområdena inom OFR yrkar på en löneutveckling likvärdig med den konkurrensutsatta privata sektorn. - Andra närliggande branscher med högre lön riskerar att locka både befintliga och presumtiva poliser från yrket, säger Polisförbundets förhandlingschef Christer Spjut. Därför är en uppvärdering av polisernas löner nödvändig. Idag finns knappt 16 000 poliser i aktiv tjänst. Både riksdag och regering är överens med Polisförbundet att kåren bör öka med ca 3000 poliser. - Det behövs en intagning på 900-1000 polisstuderande per år de närmaste tio-femton åren om vi ska klara den målsättningen, säger Christer Spjut. Idag är antalet pensioneringar större än antalet nya poliser, vilket är en ohållbar situation. För ytterligare information kontakta Jan Karlsen, 0705-14 15 14 eller Christer Spjut, 070-578 17 04. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/19/20010119BIT00670/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/19/20010119BIT00670/bit0002.pdf

Om oss

Polisförbundet är ett fackförbund som organiserar de flesta yrkesverksamma poliser i Sverige. Vi har ungefär 20 500 aktiva medlemmar vilket inkluderar studerande vid polisutbildningarna. Dessutom har pensionerade poliser möjlighet att vara medlemmar i Polisförbundet. Cirka 1 300 förtroendevalda och 30 anställda arbetar med att skapa goda arbetsvillkor för medlemmarna genom medlemsservice, förhandlingar och samtal med beslutsfattare på olika nivåer. Ordförande är sedan 2010 Lena Nitz.

Prenumerera

Dokument & länkar