Polisfrågorna kan avgöra valet 2002

Ny Sifoundersökning: Polisfrågorna kan avgöra valet 2002 Ikväll debatteras polisfrågorna på socialdemokraternas partikongress. Samtidigt visar en färsk Sifo-undersökning, som genomförts på uppdrag av Polisförbundet, att var fjärde s-väljare anser att polisfrågorna är av avgörande betydelse för vilket parti man lägger sin röst på i nästa val. - Polisfrågorna är av stort nationellt intresse och det är viktigt att regeringen tar dem på allvar. Invånarna i Sverige skall inte behöva acceptera ett välfärdspaket utan trygghet på gator och torg, säger Jan Karlsen, Polisförbundets ordförande, som idag besöker Socialdemokraternas partikongress när polisfrågorna debatteras. Av undersökningen framkommer vidare att det svenska folket anser att polisen har stor betydelse för tryggheten i samhället. På frågan "Skulle du känna dig tryggare eller otryggare om det fanns flera poliser?" var svaret entydigt. Tre av fyra svenskar, eller närmare 74 procent, säger att de skulle känna sig tryggare eller mycket tryggare om det fanns fler poliser i samhället. - Grunden i den generella välfärden beskrevs i det senaste valet som lika tillgång till skola, vård och omsorg. Men vad som saknas i debatten var rätten för envar att leva tryggt i sina hemkvarter eller att fritt och säkert kunna röra sig på gator och torg. Svenska folket har rätt att kräva ett tryggt samhälle och därför är det oerhört viktigt att regeringen samlar sig till en polispolitik, säger Karlsen. Fakta om Sifo-undersökningen: Sifoundersökningen genomfördes på uppdrag av Polisförbundet och behandlade allmänna frågor om polisen och trygghet. Totalt genomfördes telefonintervjuer med 1000 personer under tiden den 8 - 11 oktober 2001. Delar av undersökningen presenteras i samband med en paneldebatt klockan 10.20 idag mellan Jan Karlsen, Sten Hechscher och Fredrik Reinfeldt på Kvalitetsmässan i Göteborg. Undersökningen går att läsa i sin helhet på www.polisforbundet.se Jan Karlsen kommer också att befinna sig på S-kongressen i Västerås klockan 22.30 när polisfrågorna debatteras. För ytterligare information kontakta: Anna Erhardt, pressansvarig, Polisförbundet, tel: mobil 0709 - 42 99 85 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/08/20011108BIT00350/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/08/20011108BIT00350/bit0001.pdf

Om oss

Polisförbundet är ett fackförbund som organiserar de flesta yrkesverksamma poliser i Sverige. Vi har ungefär 20 500 aktiva medlemmar vilket inkluderar studerande vid polisutbildningarna. Dessutom har pensionerade poliser möjlighet att vara medlemmar i Polisförbundet. Cirka 1 300 förtroendevalda och 30 anställda arbetar med att skapa goda arbetsvillkor för medlemmarna genom medlemsservice, förhandlingar och samtal med beslutsfattare på olika nivåer. Ordförande är sedan 2010 Lena Nitz.

Prenumerera

Dokument & länkar