Radioskugga

Radioskugga Snart upphör polisens tillstånd för nuvarande kommunikationssystem att gälla i vissa delar av landet. Dagens system är gammalmodigt, vilket bland annat visar sig genom att det över hela landet finns otaliga blinda fläckar där kommunikationssystemet inte når fram. Polisförbundet har genomfört en enkät bland alla huvudskyddsombud. Enkätsvaren som sammanställts i en rapport visar att dagens bristfälliga kommunikationssystem är ett reellt säkerhetsproblem i polisens dagliga arbete. Polisförbundets 26 huvudskyddsombud berättar om en ohållbar situation. Så gott som alla säger att de känner till tillfällen, orsakade av bristande kommunikationsmöjligheter, som resulterat i arbetsskador eller tillbud till arbetsskador. I Stockholm finns det till exempel ett antal kända ställen och platser, så som pendeltågstationer, tunnelbanestationer, köpcentra, idrottsanläggningar och parkeringsgarage där radion inte fungerar. När polisen åker på larm där det i förväg är känt att polisradion fungerar dåligt förekommer det att man skickar med "back up" i form av flera poliser. I Uppsala har de tillbud varje vecka eftersom det finns stora vita fläckar på kartan dit radion inte når. Huvudskyddsombudet i Kalmar län berättar om faran med Hultsfredsfestivalen: " Vid stora kommenderingar, till exempel under Hultsfredsfestivalen, när det är många personer inblandade och mycket folk i rörelse, så fallerar radion. På nåt sätt så funkar det inte, det händer varje år". - Ingen kan vara omedveten om allvaret i situationen . Frågan har stötts och blötts i nästan tio år och polisen befinner sig nu i en akut situation. Radioskuggorna som finns över hela landet utgör reella hot mot polisens säkerhet i det dagliga arbetet. I förlängningen är det också fråga om ett hot mot demokratin och alla medborgares trygghet, säger Jan Karlsen, Polisförbundets ordförande. Karlsen poängterar vidare att näringsdepartementet inte kan fortsätta att driva frågan i långbänk. - Situationen är allvarlig och alamerande. Det är oerhört angeläget med ett tydligt och snabbt ställningstagande. Den avgörande frågan för ett lyckat genomförande är finansieringen. Som situationen är idag kan polisen inte betala ett kostsamt radiosystem inom befintlig ekonomisk ram. Rapporten "Radioskugga" samt ytterligare information om Polisradion går att ladda ner på Polisförbundets kampanjwebb www.trygg.nu För ytterligare information kontakta: Anna Erhardt, pressansvarig, Polisförbundet Tel: 08-676 97 32 Mobil: 0709-42 99 85 E-post: anna.erhardt@polisforbundet.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/02/20020702BIT00170/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/02/20020702BIT00170/wkr0002.pdf

Om oss

Polisförbundet är ett fackförbund som organiserar de flesta yrkesverksamma poliser i Sverige. Vi har ungefär 20 500 aktiva medlemmar vilket inkluderar studerande vid polisutbildningarna. Dessutom har pensionerade poliser möjlighet att vara medlemmar i Polisförbundet. Cirka 1 300 förtroendevalda och 30 anställda arbetar med att skapa goda arbetsvillkor för medlemmarna genom medlemsservice, förhandlingar och samtal med beslutsfattare på olika nivåer. Ordförande är sedan 2010 Lena Nitz.

Prenumerera

Dokument & länkar