Penser Access: Polygiene - Ett svagt december bidrog till prognosmiss

Försäljningen för det fjärde kvartalet uppgick till SEKm 19,8 (20,2), i linje med vårt estimat på SEKm 20. Helårsförsäljningen uppgick därmed till SEKm 75,7 (61,6) vilket var en miss på dryga 5,5% mot bolagets egna prognos på SEKm 80 för 2017. Försäljningsmissen beror på ett svagare avslut än väntat på det fjärde kvartalet. Trots en försäljningsmiss visade Polygiene på en god kostnadskontroll under det fjärde kvartalet bidragande till att rörelseresultatet landade på SEKm 0 (0,6), vilket var dryga SEKm 0,9 bättre än vad vi hade räknat med. I och med att kvartalet var överlag i linje med våra estimat gör vi inga större estimatförändringar. Vi kvarstår vid vår bedömer att potentialen i aktien är hög, men till en hög risk.

Läs den fullständiga analysen: https://drive.google.com/file/d/1ouG40IZBojQcvGn-HawBsQW1mpusHzY_/view?usp=sharing

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Prenumerera