Citat

Kinnarps är ett internationellt företag som lyckats bibehålla en familjär känsla. Bolaget arbetar med hela värdekedjan inhouse – allt från inköp och produktion till försäljning, marknadsföring och transport och montering hos slutkund. Vi ser verkligen fram emot att stötta Kinnarps med all den kompetens som behöver på olika nivåer
Jennie Lööf, Kundansvarig Poolia
Vårt rikstäckande kontorsnät och förmåga att både rekrytera och hitta bemanningslösningar på olika nivåer är en fördel när vi ska hitta marknadens bästa kompetens. Kinnarps är ett bolag som andas såväl kreativitet och ansvarstagande och det ska bli roligt att hjälpa Kinnarps att stärka sin position ytterligare. Vår styrka ligger i att kunna stödja dem på flera nivåer i alla delar av värdekedjan, inklusive rekrytering av chefer och ledande befattningshavare
Jennie Lööf, Kundansvarig Poolia
Danone växer ständigt och vi behöver vara snabbfotade för att kunna vara en utmanare inom dagligvaruhandeln. Poolia har levererat bra kompetenser vid tidigare personalbehov och även givit snabb leverans
Mimmi Österberg, HR Business Partner på Danone & Proviva Nordics
Vårt breda kontaktnät och förmåga att kombinera bemanning med att hitta talanger att rekrytera är styrkor som vi kommer att använda oss av för att åstadkomma bästa möjliga matchning för Danone. Vi ser fram emot ett framgångsrikt samarbete
Ann-Catrine Heidmark, affärsområdeschef Poolia HR & Lön
På Poolia tycker vi detta pris är viktigt eftersom digitaliseringen är en av de största utmaningarna som dagens företag och ledare står inför. Det krävs både kompetens, mod och förändringsvilja för att driva igenom stora förändringar.
Charlotte Järeby Hellman, Vice VD på Poolia
Det känns jättekul, och är en stor ära, att vinna ett pris som detta då jag hade två mycket värdiga motståndare. Jag tror att jag vann för att jag rör mig i en verksamhet som handlar om vård och omsorg om äldre. En verksamhet som många inte förknippar med teknik och data. Vi har vågat oss in i en bransch som inte är så digital än.
Anna Trinks
Det har varit en intressant process och i slutändan ett svårt val. Jag och de andra jurymedlemmarna imponerades av dessa ledares mod och vilja att driva förändring inom digitaliseringen, men Anna Trinks och Qulturum imponerade lite extra på oss, dels för att det är en bransch där digitaliseringen inte är utbredd, men också för att de arbetar digitalt med vårdprevention vilket i sig är unikt
Charlotte Järeby Hellman, Vice VD på Poolia
Nu har vi så många användare att vi inte kan åka ut och möta alla. Lösningen är en webb-baserad grundutbildning i systemet samt en kunskapsbank för den som vill lära sig mer. Användare kan vara en sjuksköterska på ett äldreboende, det kan vara en dietist men gärna hela teamet som jobbar tillsammans med den äldre.
Anna Trinks
Det har varit en intressant urvalsprocess med många intressanta nomineringar. Jag och de andra jurymedlemmarna imponerades av dessa ledares mod och vilja att driva förändring inom digitalisering. Eftersom det är första året vi delar ut priset och att digitalisering ibland känns svårt att ta till sig så är vi mycket nöjda med att det har kommit in ett 20-tal nominerade. Av dessa har vi hittat tre slutnominerade som har imponerat lite extra
Charlotte Järeby Hellman, Vice VD på Poolia
Vi på Poolia tycker detta pris är viktigt eftersom digitaliseringen är en av de största utmaningarna som dagens företag och ledare står inför. Det krävs både kompetens, mod och förändringsvilja för att driva igenom stora förändringar. Att lyfta förebilder är ett sätt att motivera fler att göra samma resa. De chefer och ledare som ser potentialen med digitalisering har alla möjligheter att bidra positivt till fortsatt långsiktigt värdeskapande för sina verksamheter
Charlotte Järeby Hellman, Vice VD på Poolia
När vi valde ut de 25 har vi tittat på om personerna kan uppvisa resultat. Det har även varit viktigt att personerna är förebilder som har en förmåga att inspirera
Charlotte Järeby Hellman, Vice VD Poolia Sverige
När vi har letat efter en vinnare bland alla dessa fantastiska förebilder så har letat efter de egenskaperna. Vi har genomfört intervjuer, tagit referenser, genomfört tester och gjort research. Vi har tittat på om den egna beskrivningen samstämmer med det andra säger om ledaren. Så det är ett digert arbete som genomförts
Charlotte Järeby Hellman, Vice VD Poolia Sverige
På Poolia ser vi att ett bra ledarskap blir allt viktigare, både ur en företagsvinkel, men  också från en rekryteringsvinkel, något Eva bidrar med på Ikea. Många som söker nytt jobb värdesätter och väger in ledarskapet när de söker sig till en ny arbetsplats. En bra chef i ett företag lockar till sig duktiga anställda
Charlotte Järeby Hellman, Vice VD Poolia Sverige
Priset har skapats för att hylla de ledare som har vågat ta tag i en digital utmaning och sedan även lyckats med den digitala förändringsresan. Digitaliseringen är en av de största utmaningarna som alla chefer står inför och det finns i många fall en låg förståelse för vad den digitala utmaningen består av från många håll. Därför är priset både viktigt och nödvändigt Att hylla och inspireras av de som lyckas med en digital resa tycker vi på Poolia är oerhört viktigt.
Charlotte Järeby Hellman, Vice VD på Poolia
Vi är på jakt efter en modig chef som har vågat utmana sig själv, sin chef och sina medarbetare och förändrat sitt arbetssätt, sina processer eller sitt tankesätt – från analogt till digitalt. Vi på Poolia ser mycket fram emot att läsa mer om de nominerade och tillsammans med de andra jurymedlemmarna ta fram en vinnare.
Charlotte Järeby Hellman, Vice VD på Poolia
Poolias främsta uppgift som rekryteringspartner kommer innebära att rekrytera specialister och chefer till Swedavia
May Molin, Rekryteringskonsult Engineering på Poolia
Vi har en gedigen rekryteringserfarenhet och ett bra kontaktnät av specialister och chefer inom teknikområdet
May Molin, Rekryteringskonsult Engineering på Poolia
Vi ser fram emot att få vara rekryteringspartner till Swedavia
May Molin, Rekryteringskonsult Engineering på Poolia
Med Swedavias expansion och vår kompetens finns mycket goda förutsättningar till ett lyckat samarbete
May Molin, Rekryteringskonsult Engineering på Poolia
Vi har redan etablerat ett gott samarbete med delar av Axfood, och våra regionala kontor finns på nämnda orter. Vår lokala kännedom om marknaden och kunskap om bolaget ökar vår träffsäkerhet i leveransen samt vår förmåga att matcha rätt kandidater till rätt positioner inom Axfood
Jennie Lööf, kundansvarig på Poolia Jönköping
Vi är stolta över Axfoods förtroende för oss som leverantör. De har höga krav, inte minst på sina leverantörer. Axfoods starka varumärke och deras fokus på viktiga hållbarhetsfrågor kommer att attrahera kvalificerade kandidater. Det i kombination med våra breda nätverk inom olika sektorer gör oss väl rustade inför kommande samarbeten
Jennie Lööf, kundansvarig på Poolia Jönköping
Det ska bli väldigt spännande att återigen vara med och lyfta fram kvinnliga ledarförebilder i Jönköping. Förebilder inspirerar fler till att våga ta ledaransvar och förra årets vinnare Jennie Wall är ett väldigt bra exempel på en bra förebild
Charlotte Järeby Hellman
Att Poolia är med och stöttar Årets unga ledande kvinna beror på många olika faktorer. Vi lever i ett samhälle och en region med skevheter vad gäller andelen kvinnor i ledande befattningar. Vi tror att ett sätt att komma åt problemet är att lyfta fram förebilder
Charlotte Järeby Hellman
På Poolia försöker vi tänka utanför boxen när ledare utses, vi måste våga prova det oprövade för att hitta den bästa matchningen till ett specifikt jobb. I det ingår att titta på beteenden, drivkrafter och ambitioner. Vi ser även hur ledarskap blir allt viktigare, både ur företagsvinkel men även från en rekryteringsvinkel
Charlotte Järeby Hellman
Trycket på vissa ingenjörstyper är enormt. Det råder stor brist på erfarna ingenjörer inom bygg, anläggning och infrastruktur. Kalkylatorer, entreprenad- och exploateringsingenjörer samt anläggningskonstruktörer är exempel på ingenjörsroller som idag har en mycket god arbetsmarknad. Detsamma gäller för platschefer och projektledare med förmåga att effektivt koordinera projekten.
Sara Lindström, vd Poolia Life Science & Engineering
De flesta ingenjörer som vi har kontakt med efterfrågar komplexa uppdrag med mycket problemlösning. De jobbar helst i en organisation med ordning och reda, där arbetsmiljön och ledarskapet är bra. Även lön och utvecklingsmöjligheter står högt på deras lista.
Sara Lindström, vd Poolia Life Science & Engineering
Inom Life Science & Engineering hittar vi rätt kandidater genom att vi har medarbetare både med gedigen rekryteringserfarenhet och djup branschkännedom. Många arbetsgivare bidrar också själva till en breddning. Exempelvis tar beställare av byggprojekt in projektledare från industrin eller försvarsmakten och lär upp dem själva. Många arbetsgivare är också positiva till att anställa nyutexaminerade kandidater samt utländsk arbetskraft
Sara Lindström, vd Poolia Life Science & Engineering
Vi är duktiga på att se människors framtida potential. Inom exempelvis fastighetsbranschen finns en tendens att helst bara anställda personer som arbetat med exakt samma uppgifter tidigare. Där kan Life Science & Engineering, där många rekryterare själva har ingenjörsbakgrund, hjälpa kunderna att tänka utanför normen. Att bredda urvalet är smart då det annars är lätt att missa kompetenta kandidater. Med den extrema kandidatbrist som råder är breddning idag närmast en förutsättning för att trygga kompetensförsörjningen.
Anna Svanberg, vice vd på Poolia.
Ett cv är att jämföra med ett kvitto – det är en inträdesbiljett för att bli inkluderad i rekryteringsprocessen. För oss på Poolia är det oerhört viktigt att hålla oss uppdaterade om trender och analysera skillnader i hur arbetsgivare och arbetstagare ser på marknaden. Kompetensindikatorn ger värdefull information både till våra egna rekryterare och till våra kunders rekryterare.
- Katarina Fredén, marknad- och kommunikationschef på Poolia.
Det som skiljer ut vinnarna är motivation, drivkrafter och vad de kan åstadkomma. För att genomföra bästa möjliga matchning av kandidat och arbetsgivare krävs mer än en kvittogranskning. Det är när vi matchar varje enskild person till rätt arbetsplatsplats som vi skapar värde - inte bara för de företag som anställer utan för hela samhället.
Morten Werner, vd för Poolia
Vi på Poolia har som mål att öka marknadsandelen till 10 procent till 2020. Att genomföra bästa möjliga matchning och säkerställa att rätt person hamnar på rätt plats är vårt sätt att bli vinnare i rekryteringsbranschen.
Morten Werner, vd för Poolia
Vi ser en ökad medvetenhet om priset vi får betala för ett högt arbetstempo och ökande krav. Färre människor ska utföra mer arbete.
Julija Falkman
Många företag ligger på marknadsmässiga löner och har likande förmåner. Det är svårt att paketera erbjudandet på ett attraktivt sätt. Istället fokuserar man på att lyfta andra perspektiv som man hoppas ska profilera företaget bättre.
Julija Falkman
En bra chef ser sina medarbetare, säkerställer deras personliga utveckling, ger de uppgifter som de kan växa med och tillåter misslyckanden.
Julija Falkman
Kundernas köplogik förändras och kräver nya angreppssätt än traditionella marknadsförings- och försäljningsmetoder.
Peter Norén, Ny Marknads- och försäljningsdirektör, Poolia.