Bokslutskommuniké för 1 jan - 31 dec 2002

Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2002 · Omsättningen minskade med 24,0% till 792,5 MSEK (1043,2). · Resultatet före skatt uppgick till -48,8 MSEK (18,0) och rörelseresultatet till -64,5 MSEK (1,3). · Resultat per aktie uppgick till -1,93 SEK (0,23). · Året har präglats av minskad efterfrågan inom bemanningsbranschen. · Verksamheten har delats upp i Poolia Professionals och Uniflex. · Active Nurse, ett vårdbemanningsföretag, har förvärvats i Norge. · Ny lönemodell för nyanställda tjänstemän i Sverige gäller fr.o.m. 1 februari 2003. · Utdelningen föreslås bli 0,25 SEK (0,25) per aktie. För ytterligare information kontakta: Mats Edlund, VD, tel 08-555 650 50 Kjell Åke Jägenstedt, Finansdirektör, tel 08-555 650 09 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/20/20030220BIT00780/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/20/20030220BIT00780/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Poolias affärsidé är att hjälpa företag och organisationer med rekrytering och bemanning av kvalificerad kompetens inom tjänstemannasektorn. Kompetens som bidrar till våra kunders framgång. Poolia erbjuder hög kompetens inom kärnverksamheterna rekrytering, interimsuppdrag, executive search och uthyrning, över hela Sverige från Malmö i söder till Umeå i norr. Vi är specialister som tillsätter specialister inom affärsområdena Ekonomi, IT, Life Science, Engineering, HR, Lön, Försäljning, Marknad, Juridik och Administration. Poolia är verksamt i Sverige, Finland och Tyskland. Poolia är börsnoterat sedan 1999 på NASDAQ OMX Stockholm AB.

Prenumerera

Dokument & länkar