Bra chef viktigt för tjänstemännen, rätt attityd viktigt för chefen

Bra lön och bra chef är viktigt när tjänstemännen ska byta jobb, tätt följt av gott arbetsklimat och utmanande arbetsuppgifter. Men bara 6% av arbetsgivarna lockar med lön och så få som 2% lyfter fram gott ledarskap när de rekryterar visar Poolias Kompetensindikator. 

87% av tjänstemännen anser att bra lön är en viktig parametern när de ska byta jobb och 74% anger bra chefer. Arbetsgivarna väljer att lyfta fram gott arbetsklimat, som anges av 19%. Nästan lika många,14%, anser att de inte behöver locka alls för att få personal intresserade av dem som arbetsgivare.

-       Bra chefer och gott ledarskap är nyckeln till framgång, både för företaget och för medarbetaren. En bra chef är en förutsättning för att utvecklas och lyckas på jobbet. Att så få som 2% av arbetsgivarna lyfter fram det i sitt rekryteringserbjudande känns omodernt, säger Margaretha Öström, ledarskapsspecialist och verksamhetschef på Poolia Lead.

När tjänstemännen anger vilka egenskaper de tror är viktigast när de söker bedömer man att rätt utbildning, rätt erfarenhet och rätt attityd är ungefär lika viktigt. Arbetsgivarna anser dock att attityd är den väsentligt viktigaste egenskapen i förhållande till de mer formella meriterna utbildning och erfarenhet.

-       "Hire for attitude, train for skills" är det motto som råder bland arbetsgivarna. Att rekrytera personal som delar företagets värderingar väger tyngre än erfarenhet, eftersom man alltid kan utvecklas och ta till sig ny erfarenhet. Att ändra en persons värderingar är däremot näst intill omöjligt, säger Margaretha Öström.

Poolias Kompetensindikator genomfördes av CFI Group på uppdrag av Poolia under perioden 17 augusti och 7 september 2011. Frågorna är ställda till 1000 tjänstemän och blivande tjänstemän i åldern 25-60 år, spridda över riket. 500 telefonintervjuer har genomförts med rekryteringsansvariga hos arbetsgivare med minst 50 anställda. 

Margaretha Öström, ledarskapsspecialist och verksamhetschef Poolia Lead, Poolia AB

Tel: 072-716 52 44

E-post: margaretha.ostrom@poolia.se

Poolia är ett auktoriserat bemanningsföretag med mer än 20 års erfarenhet av att förse företag och organisationer med kvalificerade tjänstemän för inhyrning och rekrytering. Pooliakoncernen har cirka 2000 anställd på ett 20-tal orter i Sverige, Danmark, Finland, Tyskland och Storbritannien. År 2010 omsatte Poolia 1,36 miljarder kronor. Pooliaaktien är noterad på NASDAQ OMX I Stockholm. Poolia Sverige AB, Box 30081, Stockholm, tel 0770-111 222.

www.poolia.se


Taggar:

Om oss

Pooliakoncernen arbetar med uthyrning och rekrytering av personal samt med Interim Management och Executive Search. Verksamheten bedrivs under de två varumärkena Poolia och Uniflex. Poolia finns i Sverige, Norge, Finland och Tyskland och arbetar framförallt med personal inom ekonomi, bank/finans, IT, life-science, kontor och administration. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland och arbetar framförallt med personal inom industri, lager, bygg och kundservice. Koncernens moderbolag Poolia AB är noterat på Nasdaq Stockholm, Small Cap. Bolagen inom den svenska delen av Pooliakoncernen är medlemmar i Almega-Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och/eller Akademikerförbunden.

Prenumerera

Dokument & länkar