Inlösen i Poolia

Inlösen i Poolia Sista dag för handel med inlösenaktier i Poolia AB (publ) ("Poolia") är den 14 oktober 2003 och utbetalning av inlösenlikvid äger rum den 22 oktober 2003. Rättens tillstånd till nedsättningen av Poolias aktiekapital och överkursfond genom inlösen av aktier, som beslutades vid extra bolagsstämma i bolaget den 3 juli 2003, har nu vunnit laga kraft. Likvid för inlösta aktier kommer att utbetalas den 22 oktober 2003 och sista dagen för handel med inlösenaktier i Poolia på Stockholmsbörsen är den 14 oktober 2003. Poolia har ansökt hos Riksskatteverket om allmänna råd om hur Poolia- aktiens anskaffningsvärde före avskiljandet av inlösenrätten skall fördelas mellan inlösenrätten respektive aktien. Riksskatteverkets råd kommer från och med början av november 2003 att finnas tillgängligt på Riksskatteverkets hemsida www.rsv.se och Poolias hemsida www.poolia.se. Enskilda Securities är finansiell rådgivare till Poolia. För mer information kontakta: Kjell Åke Jägenstedt, finansdirektör Poolia, tel 08-555 650 09 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/10/20031010BIT00640/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/10/20031010BIT00640/wkr0002.pdf

Om oss

Poolias affärsidé är att hjälpa företag och organisationer med rekrytering och bemanning av kvalificerad kompetens inom tjänstemannasektorn. Kompetens som bidrar till våra kunders framgång. Poolia erbjuder hög kompetens inom kärnverksamheterna rekrytering, interimsuppdrag, executive search och uthyrning, över hela Sverige från Malmö i söder till Umeå i norr. Vi är specialister som tillsätter specialister inom affärsområdena Ekonomi, IT, Life Science, Engineering, HR, Lön, Försäljning, Marknad, Juridik och Administration. Poolia är verksamt i Sverige, Finland och Tyskland. Poolia är börsnoterat sedan 1999 på NASDAQ OMX Stockholm AB.

Prenumerera

Dokument & länkar