Kommuniké från extra bolagsstämma i Poolia AB (publ)

Kommuniké från extra bolagsstämma i Poolia AB (publ) Bolagsstämma i Poolia beslutar om ändring av bolagsordningen samt nedsättning av aktiekapitalet och överkursfonden Extra bolagsstämma i Poolia AB (publ) har i dag beslutat att ändra bolagsordningen samt nedsätta aktiekapitalet och överkursfonden i enlighet med styrelsens förslag till beslut. Därmed kan cirka 137 miljoner kronor utbetalas till bolagets aktieägare inom ramen för bolagets inlösenprogram och 262 miljoner kronor kan överföras från överkursfonden till fri fond, som står till bolagsstämmans förfogande. Nedsättningarna kommer att verkställas så snart rättens tillstånd erhållits, vilket förväntas ske i slutet av oktober 2003. Stockholm den 3 juli 2003 Poolia AB (publ) Styrelsen För mer information kontakta: Kjell-Åke Jägenstedt, finansdirektör Poolia, tfn: 073-944 50 09 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/03/20030703BIT00900/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/03/20030703BIT00900/wkr0002.pdf

Om oss

Poolias affärsidé är att hjälpa företag och organisationer med rekrytering och bemanning av kvalificerad kompetens inom tjänstemannasektorn. Kompetens som bidrar till våra kunders framgång. Poolia erbjuder hög kompetens inom kärnverksamheterna rekrytering, interimsuppdrag, executive search och uthyrning, över hela Sverige från Malmö i söder till Umeå i norr. Vi är specialister som tillsätter specialister inom affärsområdena Ekonomi, IT, Life Science, Engineering, HR, Lön, Försäljning, Marknad, Juridik och Administration. Poolia är verksamt i Sverige, Finland och Tyskland. Poolia är börsnoterat sedan 1999 på NASDAQ OMX Stockholm AB.

Prenumerera

Dokument & länkar