Nomineringskommitté inrättad i Poolia

Poolias ordinarie bolagsstämma 2004 beslutade att inrätta en nomineringskommitté. Kommittén har i uppdrag att föreslå kandidater till styrelsen och att lämna förslag på ersättningen till styrelseledamöter och revisorer.

Enligt bolagsstämmans beslut ska kommittén representeras av de två största aktieägarna, tillsammans med styrelsens ordförande Björn Örås. Ägarna har i samråd utsett följande ägarrepresentanter: Mats Andersson, Skandia Liv Mats Gustavsson, SEB Nomineringskommittén har utsett Mats Andersson till kommitténs ordförande. Aktieägare i Poolia är välkomna att inkomma med förslag till nomineringskommitténs ordförande på följande adress: Poolia, Box 300 81, 104 25 Stockholm, eller via tfn: 08-788 41 73. För mer information, kontakta: Mats Andersson, Skandia Liv, tfn: 08-788 41 73 Björn Örås, styrelseordförande Poolia, tfn: 070-526 79 97

Om oss

Poolias affärsidé är att hjälpa företag och organisationer med rekrytering och bemanning av kvalificerad kompetens inom tjänstemannasektorn. Kompetens som bidrar till våra kunders framgång. Poolia erbjuder hög kompetens inom kärnverksamheterna rekrytering, interimsuppdrag, executive search och uthyrning, över hela Sverige från Malmö i söder till Umeå i norr. Vi är specialister som tillsätter specialister inom affärsområdena Ekonomi, IT, Life Science, Engineering, HR, Lön, Försäljning, Marknad, Juridik och Administration. Poolia är verksamt i Sverige, Finland och Tyskland. Poolia är börsnoterat sedan 1999 på NASDAQ OMX Stockholm AB.

Prenumerera

Dokument & länkar