Poolia AB (publ) kallar till extra bolagsstämma

Poolia AB (publ) kallar till extra bolagsstämma Styrelsen för Poolia AB (publ) kallar till extra bolagsstämma den 7 november 2000. Stämman föreslås bemyndiga styrelsen att besluta om en eller flera riktade nyemissioner av sammanlagt högst 1.100.000 nya aktier av serie B. Syftet med emissionerna är att tillföra bolaget medel för fortsatt expansion, samtidigt som bolagets ägarbas breddas. I samband med bolagsstämman kommer även bolagets delårsrapport för perioden 1 januari till 30 september att presenteras. Detta innebär att bolagets delårsrapport kommer att tidigareläggas en dag. - Genom de tänkta riktade nyemissionerna skapar vi förutsättningar att ytterligare expandera vår verksamhet dels inom ett antal nischområden i Sverige, dels på vissa marknader utanför Sverige där det finns goda tillväxtmöjligheter. Vi avser växa såväl organiskt som genom ett antal förvärv, säger Mats Edlund, VD för Poolia. De riktade nyemissionerna avses genomföras på marknadsmässiga villkor mot kontant betalning och skall rikta sig till institutionella investerare. Därmed sker en avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. - Emissioner riktade till institutionella investerare leder vidare till en breddad ägarbas vilket vi hoppas skall vara positivt för aktiens likviditet, säger Mats Edlund. Poolia är idag ett av Sveriges snabbast växande företag. Omsättningen för första halvåret 2000 ökade med 99% till 419 MSEK (211), samtidigt som lönsamheten ytterligare har stärkts. Antalet aktier i Poolia AB (publ) uppgår för närvarande till 6.698.388, varav 1.341.272 aktier är av serie A och 5.357.116 aktier är av serie B. Vinst per aktie uppgick till 3,52 SEK (1,64). Poolia är noterat på Stockholms Fondbörs O-lista. För mer information kontakta: Mats Edlund, VD, Poolia AB (publ) tel 08-555 650 50 Kjell-Åke Jägenstedt, CFO, tel 08-555 650 09 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/20/20001020BIT00780/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/20/20001020BIT00780/bit0002.pdf

Om oss

Pooliakoncernen arbetar med uthyrning och rekrytering av personal samt med Interim Management och Executive Search. Verksamheten bedrivs under de två varumärkena Poolia och Uniflex. Poolia finns i Sverige, Norge, Finland och Tyskland och arbetar framförallt med personal inom ekonomi, bank/finans, IT, life-science, kontor och administration. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland och arbetar framförallt med personal inom industri, lager, bygg och kundservice. Koncernens moderbolag Poolia AB är noterat på Nasdaq Stockholm, Small Cap. Bolagen inom den svenska delen av Pooliakoncernen är medlemmar i Almega-Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och/eller Akademikerförbunden.

Prenumerera

Dokument & länkar