Poolia bildar vinstandelsstiftelse

Poolia bildar vinstandelsstiftelse Som tidigare aviserats har Poolias styrelse beslutat att företaget skall inrätta en vinstandelsstiftelse. Nu har principerna för stiftelsen fastställts. Fem procent av fjolårets vinst före finansiella poster och skatt skall avsättas i en stiftelse för den del av personalen som inte erbjudits vara med i optionsprogrammet. 90 % av stiftelsens pengar ska användas till att köpa aktier i det egna bolaget. Tre arbetsgivarerepresentanter och fyra arbetstagarrepresentanter skall styra stiftelsen. Den praktiska skötseln kommer nu att handlas upp. -Detta är ett led i att behålla och attrahera kompetenta medarbetare. Vi är lyckligt lottade och har personal som trivs hos oss. Vi är också väl medvetna om att efterfrågan på högutbildad och kvalificerad personal är stor, därför inför vi nu ett vinstandelssystem för att premiera våra medarbetares engagemang och lojalitet samt för att attrahera nya medarbetare, säger Mats Edlund, VD i Poolia. För mer information; Mats Edlund, VD Poolia AB telefon 08-555 650l00 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/24/20010124BIT01080/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/24/20010124BIT01080/bit0002.pdf

Om oss

Poolias affärsidé är att hjälpa företag och organisationer med rekrytering och bemanning av kvalificerad kompetens inom tjänstemannasektorn. Kompetens som bidrar till våra kunders framgång. Poolia erbjuder hög kompetens inom kärnverksamheterna rekrytering, interimsuppdrag, executive search och uthyrning, över hela Sverige från Malmö i söder till Umeå i norr. Vi är specialister som tillsätter specialister inom affärsområdena Ekonomi, IT, Life Science, Engineering, HR, Lön, Försäljning, Marknad, Juridik och Administration. Poolia är verksamt i Sverige, Finland och Tyskland. Poolia är börsnoterat sedan 1999 på NASDAQ OMX Stockholm AB.

Prenumerera

Dokument & länkar