Poolia får utökat förtroende från Axfood

Poolia och Axfood har tecknat avtal för leverans av bemanningstjänster. Poolia kommer att leverera tjänster inom hela Sverige, men främst i Stockholms, Göteborgs, Jönköpings och Örebros län. 

Poolia och Axfood har ett mångårigt samarbete bakom sig, framförallt i Jönköping och Örebro. Detta nya avtal kommer att innebära ett fördjupat samarbete på samtliga orter och ett utökat samarbete framförallt i Göteborg och Stockholm. Poolia är en av två prioriterade leverantörer.   

Vi har redan etablerat ett gott samarbete med delar av Axfood, och våra regionala kontor finns på nämnda orter. Vår lokala kännedom om marknaden och kunskap om bolaget ökar vår träffsäkerhet i leveransen samt vår förmåga att matcha rätt kandidater till rätt positioner inom Axfood, säger Jennie Lööf, kundansvarig på Poolia Jönköping.

Hållbarhet är en av hörnstenarna i Axfoods affärsstrategi och och ambitionen är att vara ledande inom hållbarhetsområden och våga vara en föregångare både när det gäller nya tekniska lösningar och arbetssätt.  

− Vi är stolta över Axfoods förtroende för oss som leverantör. De har höga krav, inte minst på sina leverantörer. Axfoods starka varumärke och deras fokus på viktiga hållbarhetsfrågor kommer att attrahera kvalificerade kandidater. Det i kombination med våra breda nätverk inom olika sektorer gör oss väl rustade inför kommande samarbeten, säger Jennie Lööf, kundansvarig på Poolia Jönköping.

Jennie Lööf, Kundansvarig Poolia Jönköping, tel. +46 36 17 32 67

Poolias affärsidé är att förse företag och organisationer med den kompetens som, tillfälligt eller permanent, tillgodoser deras behov av kvalificerade tjänstemän. Poolia är specialiserat på rekrytering och uthyrning inom affärsområdena Finance & Accounting, Financial Services, Office Professionals, IT, Life Science, Engineering, Sales & Marketing, Human Resources, Legal samt Executive Search. Poolia är verksamt i Sverige, Finland och Tyskland.  Poolia är börsnoterat sedan 1999 på NASDAQ OMX Stockholm AB.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vi har redan etablerat ett gott samarbete med delar av Axfood, och våra regionala kontor finns på nämnda orter. Vår lokala kännedom om marknaden och kunskap om bolaget ökar vår träffsäkerhet i leveransen samt vår förmåga att matcha rätt kandidater till rätt positioner inom Axfood
Jennie Lööf, kundansvarig på Poolia Jönköping
Vi är stolta över Axfoods förtroende för oss som leverantör. De har höga krav, inte minst på sina leverantörer. Axfoods starka varumärke och deras fokus på viktiga hållbarhetsfrågor kommer att attrahera kvalificerade kandidater. Det i kombination med våra breda nätverk inom olika sektorer gör oss väl rustade inför kommande samarbeten
Jennie Lööf, kundansvarig på Poolia Jönköping