Poolias valberedning utsedd

I enlighet med beslutet på Poolias årsstämma 2010 har styrelsens ordförande kontaktat bolagets största ägare för att utse valberedning inför årsstämman 2011.

Den nya valberedningen har följande sammansättning:

Björn Örås, styrelseordförande och huvudägare
Jan Andersson, Swedbank Robur fonder
Pia Axelsson, Fjärde AP-fonden

 Jan Andersson har utsetts till valberedningens ordförande.

 Aktieägare i Poolia är välkomna att senast den 31 december 2010 lämna förslag till valberedningens ordförande under adress: Poolia AB, Box 30081, 104 25 Stockholm.

  

 

För mer information kontakta:
Jan Andersson, tel 076 139 55 00
Björn Örås, tel 070 526 79 97

Poolias affärsidé är att förse företag och organisationer med den kompetens som, tillfälligt eller permanent, tillgodoser deras behov av kvalificerade tjänstemän och av omställningstjänster. Poolia är specialiserat på rekrytering och uthyrning inom affärsområdena Finance & Accounting, Financial Services, Office Support, IT & Engineering, Sales & Marketing, Human Resources samt Executive. Poolia är verksamt i Sverige, Finland, Danmark, Storbritannien och Tyskland. Genom dotterbolaget Dedicare är Poolia dessutom verksamt inom vårdbemanning i Norge. Poolia är börsnoterat sedan 1999 på NASDAQ OMX Stockholm AB.

Taggar:

Prenumerera