Publicering av Poolias årsredovisning 2016

Poolia AB (publ) publicerar idag sin årsredovisning för 2016. Årsredovisningen finns även på företagets webbplats www.poolia.com/investerare/ekonomiska-rapporter/arsredovisningar.

Aktieägare som önskar få årsredovisningen sig tillsänd kan meddela detta till Poolia, mailadress: tarja.roghult@poolia.com och där även ange sin adress.

Kontaktperson:
Morten Werner, vd och koncernchef, tel: 08 555 650 60, 070 636 25 25

Denna information är sådan som Poolia AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 april 2017 kl 09.00 CET.

Poolias affärsidé är att förse företag och organisationer med den kompetens som tillgodoser deras tillfälliga eller permanenta behov av kvalificerade tjänstemän. Poolia är specialiserat på rekrytering och uthyrning inom affärsområdena Finance & Accounting, Financial Services, Office Professionals, IT, Life Science, Engineering, Sales & Marketing, Human Resources, Legal samt Executive Search. Poolia är verksamt i Sverige, Finland och Tyskland.  Poolia är börsnoterat sedan 1999 på NASDAQ Stockholm AB.

Taggar:

Prenumerera