Delårsrapport januari - mars 2003

DELÅRSRAPPORT januari - mars 2003 · Rörelseresultat 15,4 MSEK (29,9) före strukturkostnader · Kassaflödet 22,5 MSEK (-20,9) · Fortsatt svag marknad för grafiska området · Positiv resultatutveckling för övriga områden Redovisningsprinciper Denna delårsrapport har upprättats enligt Redovisningsrådets rekommendation RR 20 (Delårsrapportering). I övrigt tillämpas de redovisningsprinciper, som presenterades i årsredovisningen för 2002. Översiktlig granskning Denna rapport har ej granskats av bolagets revisorer. Ljungby den 7 maj 2003 Per Samuelson VD och Koncernchef ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/07/20030507BIT00930/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/07/20030507BIT00930/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Strålfors är ett IT-fokuserat Business to Business-företag med grafisk tradition, verksamt med helhetslösningar inom området informationsöverföring.

Prenumerera

Dokument & länkar