Kommuniké från bolagsstämman i Strålfors

KOMMUNIKÉ FRÅN BOLAGSSTÄMMAN I STRÅLFORS Strålfors AB höll igår ordinarie bolagsstämma i Ljungby, varvid följande beslut fattades: Utdelning Utdelningen fastställdes till 1,65 kr/aktie. Avstämningsdag blir den 8 maj och utdelningen beräknas sändas ut den 11 maj. Val av styrelse och revisorer Nuvarande styrelseledamöter omvaldes. Till ny styrelsesuppleant efter Gerd Parkander valdes Anna Parkander. Till revisorer för nästa fyraårsperiod omvaldes Åke Stenmo och nyvaldes Kerstin Mouchard. Optionsprogram Stämman beslutade om emission av skuldebrev förenade med optionsrätter till nyteckning enligt styrelsens förslag. Ljungby den 4 maj 2000 Styrelsen Strålfors AB 341 84 Ljungby Tel. 0372 - 850 00 Fax. 0372 - 840 50 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/04/20000504BIT00470/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/04/20000504BIT00470/bit0002.pdf

Om oss

Strålfors är ett IT-fokuserat Business to Business-företag med grafisk tradition, verksamt med helhetslösningar inom området informationsöverföring.

Prenumerera

Dokument & länkar