Nya Strålfors fokuserar verksamheten till tre rörelsegrenar

Report this content

Nya Strålfors fokuserar verksamheten till tre rörelsegrenar Nya Strålfors fokuserar nu sin verksamhet till färre och tydligare rörelsegrenar genom att skapa tre block: Informationslogistik (oms 425 MSEK) Grafiska produkter och tjänster (oms 1 650 MSEK) System- och produktorienterad informationsöverföring, SPI (oms 850 MSEK). Samtidigt genomförs ett omfattande program för kostnadsreduktion. Med dessa förändringar vill Strålfors skapa tydlighet och ett arbetssätt, som i alla avseenden kan stödja kundens fokusering på den egna kärnverksamheten. Det blir en kraftigt decentraliserad organisation med tre huvudområden och korta beslutsvägar - ett resultat av de snabba förändringar Strålfors genomgått de senaste åren. Den nya organisationen genomförs löpande från dags dato och börjar gälla i sin helhet den 1 januari 2001. Tre block Blocket för informationslogistik bildar ett nytt affärsområde. Med ett välutvecklat och komplett koncept erbjuder Strålfors kunden tjänsteinriktade helhetslösningar med högt förädlingsvärde. Här samlar Strålfors sina kunskaper och resurser inom bland annat Smarta Kort (Card Solutions), In- och utdatahantering (InfoConcept och Elektronisk Dokumenthantering), Elektroniska betaltjänster (Strålfors Auriga) och Logistik. Det grafiska blocket innefattar affärsområde Grafiskt, med spelprodukter och blanketter, samt affärsområde Etikett, med märkning och identifiering System- och produktorienterad informationsöverföring, SPI, omfattar affärsområdena Lasermax och IT-Supplies samt dotterbolaget Strålfors TradeCom Solutions AB. Kostnadsreduktion och ekonomiska mål För att säkerställa koncernens konkurrenskraft och nå uppsatta lönsamhetsmål har ett omfattande program för kostnadsreduktion och ökad produktivitet startats. Målsättningen är att inom ett år ha sänkt koncernens kostnader med ca 50 MSEK. Strålfors ekonomiska mål är att uppnå 5 miljarders omsättning år 2005 med 20% avkastning på operativt kapital. Tredje generationens outsourcing Strålfors affärslogik grundar sig på en gedigen tryckeritradition med lång erfarenhet av att hjälpa kunderna med lösningar som möjliggör effektiv överföring av affärskritisk information. Första generationens outsourcing utgjordes av tryckerilösningar med kompletta, kundanpassade blankettsortiment och leveransflöden kring dessa. I andra generationens outsourcing kopplades blanketten till utskick och utdatahantering direkt från Strålfors till slutkund. I tredje generationens outsourcing kombineras detta med intelligenta elektroniska lösningar och fysisk logistik. Detta är effektiva lösningar för informationsöverföring, som tas fram i samarbete mellan Strålfors och kunden. Strålfors en komplett samarbetspartner Samarbetet med en partner som Strålfors, som utvecklar och levererar helhetslösningar, och som har kompetens längs hela värdekedjan, blir allt viktigare på marknaden, säger Per Samuelson, VD och koncernchef. På e-handelsscenen är marknadsledande Strålfors en svårslagen kombination av den gamla ekonomins affärsmannaskap och den nya ekonomins innovativa teknologier, säger Per Samuelson vidare. Strålfors har djup erfarenhet av produktion, logistik och distribution. Nu går vi vidare med stöd av vår breda kundbas och vår starka finansiella ställning. Strålfors är ett IT-fokuserat Business to Businessföretag med grafisk tradition verksamt med helhetslösningar inom området informationsöverföring. Strålfors utvecklar, producerar och levererar system, tjänster och produkter för effektiv kommunikation av affärskritisk information. Koncernen omsätter 3 miljarder SEK och har egen verksamhet i 11 länder med totalt 1900 anställda varav 825 i Sverige. Strålfors är noterat på Stockholmsbörsen sedan 1984. För information kontakta: Per Samuelson, VD och 0372- mobil: 0708- koncernchef 85440 58 54 40 Per Nyström, Marknadsdirektör 040- mobil: 0709- 3633762 72 95 00 Kjell Åke Jönsson, Vice VD och 0372- mobil: 0708- ekonomidirektör 85234 99 52 34 Presskontakt: Elisabeth Sjöberg, Extern 0372- mobil: 0708- information 85119 85 11 92 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/05/20001005BIT00200/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/05/20001005BIT00200/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar