STRÅLFORS BILDAR JOINT VENTURE MED BÖWE SYSTEC

STRÅLFORS BILDAR JOINT VENTURE MED BÖWE SYSTEC Roll Systems och Strålfors affärsområde Lasermax slås samman. Böwe Systec International GmbH, moderbolag till Roll Systems, och Strålfors AB, har idag tecknat en avsiktsförklaring om att bilda ett gemensamt bolag den 30 september 2004. Affären innebär att Strålfors på sikt drar sig ur verksamheten avseende för- och efterbehandlingssystem till höghastighetsprintrar. Transaktionen ger Strålfors en realisationsvinst på 55 à 60 MSEK, vilken kommer att redovisas i kvartal 3. Roll Systems och Strålfors Lasermax kompletterar varandra väl geografiskt. Den sammanslagna verksamheten kommer att bli en världsledande leverantör av för- och efterbehandlingssystem till höghastighetsprintrar. Med en stärkt marknadsposition och gemensamma kunskaper inom produktområdet möjliggörs en snabbare lansering av nya lösningar till marknaden och en bättre bearbetning av såväl befintliga som potentiella marknader. Det nya gemensamma bolaget kommer att ha en omsättning på runt 45 miljoner euro och cirka 200 anställda. Huvudkontoret kommer att ligga i Ljungby, Sverige. Roll Systems, grundat 1987 och med verksamhet I Burlington, Massachusetts, är Nordamerikas största tillverkare av för- och efterbehandlingssystem till höghastighetsprintrar. Produkterna säljs och underhålls i mer än 50 länder. Roll Systems har en årlig omsättning på 23 miljoner euro och ca 100 anställda. Strålfors affärsområde Lasermax är, liksom Roll Systems, en av världens ledande leverantörer av för- och efterbehandlingssystem till höghastighetsprintrar. Lasermax arbetar globalt med huvudkontor i Ljungby, Sverige, och med dotterbolag i USA, Belgien, Storbritannien och Singapore. Utveckling och tillverkning är koncentrerad till Ljungby. Årsomsättningen är 22 miljoner euro och affärsområdet har inemot 100 anställda. Transaktionen är första steget i en långsiktig avveckling av Strålfors engagemang inom maskinutrustningssektorn för pappershantering. Avtalet mellan Böwe och Strålfors innebär att Strålfors från maj 2007 kan sälja sin 50 procentiga andel till Böwe samt att Böwe innehar rätten att köpa Strålfors andel. Etableringen av det nya gemensamma bolaget ger Strålfors en realisationsvinst på 55 à 60 MSEK samt förstärker Strålfors likviditet med ca 115 MSEK. Strålfors avser att redovisa sitt 50-procentiga innehav i det nya gemensamma bolaget enligt den s.k. klyvningsmetoden, innebärande att hälften av samtliga resultat- och balansposter tas in i Strålfors koncernredovisning. Eftersom det nya bolaget såväl resultat- som balansmässigt är ungefär dubbelt så stort som Strålfors nuvarande Lasermax-verksamhet kommer transaktionen, förutom ovannämnda realisationsvinst och likviditetstillskott, initialt inte att medföra någon omedelbar effekt på Strålfors resultat- och balansräkningar. Efter samordning av verksamheterna bedöms det nya bolaget dock kunna medföra ett förbättrat resultat för Strålfors. För ytterligare information kontakta: Per Samuelson, Strålfors AB VD och koncernchef Mobil: 0708 58 54 40 Kjell Åke Jönsson, Strålfors AB VVD och ekonomidirektör Mobil: 0708 99 52 34 Michael Meyer, Böwe Systec AG Ställföreträdande styrelseordförande Telefon: +49 821 5702 620 Presskontakt Strålfors: Elisabeth Sjöberg Telefon: 0372 851 19 Om Strålfors Strålfors är ett IT-fokuserat Business-to-Businessföretag med grafisk tradition, verksamt med helhetslösningar inom området informationsöverföring. Strålfors utvecklar, producerar och levererar system, tjänster och produkter för effektiv kommunikation av affärskritisk information. Koncernen omsätter 3 miljarder SEK och har verksamhet i 12 länder med totalt 1740 anställda. Strålfors B-aktie är noterad på Stockholmsbörsen sedan 1984. Om Böwe Systec International GmbH Böwe Systec International GmbH är ett helägt dotterbolag till BÖWE SYSTEC AG, som agerar som holdingbolag för några av Böwes internationella verksamheter; speciellt i USA. Böwe Systec AG är en av världen största leverantörer av maskinsystem för pappershantering med fokus på hög utdatavolym. 2003 uppgick Böwe Systec Gruppens totala försäljning till E346 miljoner, varav mer än hälften genererades i Nordamerika. Böwe Systec Gruppen globalt har totalt 2 662 anställda per 30 juni, 2004. Böwe Systec's aktier är noterade på den tyska börsen. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/25/20040825BIT21250/wkr0001.pdf Pressmedd Strålfors Böwe

Om oss

Strålfors är ett IT-fokuserat Business to Business-företag med grafisk tradition, verksamt med helhetslösningar inom området informationsöverföring.

Prenumerera

Dokument & länkar