Strålfors i spetsen för helt ny industristandard för digitalt tryck och Print On Demand

Report this content

Strålfors i spetsen för helt ny industristandard för digitalt tryck och Print On Demand Strålfors har tagit initiativet till ett nyutvecklat, standardiserat s k interface för kommunikation mellan printer och kringutrustning. s * Med denna standard - som kallas UP I -kan nu samtliga maskiner i en integrerad produktionslinje för digitalt tryck kommunicera med varandra. * Genom digital informationsöverföring kan alla produktionslinjer manövreras från en enda operatörskontroll. Detta minskar ställtider, ökar säkerhet och kvalitet och ger bättre produktivitet. Strålfors FoU-avdelning och affärsområdet Lasermax - världsledande på utrustning till digitalt tryck - har deltagit i utvecklingsarbetet i nära samarbete med Océ, IBM, Hunkeler och Duplo. Strålfors FoU-avdelning tog s initiativet till UP I redan 1998. Strålfors har redan tagit fram program och processorkort enligt den nya standarden för framtidens digitala tryckprocesser och ökar därmed både sin konkurrenskraft och tillväxt inom Print On Demand. s UP I (Universal printer pre- and post-processing interface) förväntas snabbt bli global industristandard, eftersom den skapar en bas för Computer Controlled Manufacturing (CCM) inom tryckeriindustrin. - Det växande utbudet av digitala printsystem och för- och efterbehandlingsutrustning på marknaden pekar alltmer på nödvändigheten av s att ha ett standardiserat kommunikations-interface. UP I är så ledes en viktig förutsättning för att Print-On-Demand ska ta fart på allvar, säger Pelle Ohlsson, affärsområdeschef Lasermax inom Strålfors. - Det är roligt att Strålfors utvecklingsarbete fått ett så kraftigt globalt genomslag, säger Jan Persson, chef FoU inom Strålfors. Nu kan vi och printertillverkarna ta ett ansvar för den digitala teknikens verkliga genombrott även på tryckerisidan. Affärsområde Lasermax erbjuder kompletta högteknologiska system som med hög prestanda hanterar papper före och efter höghastighetsskrivare. Strålfors är ett IT-fokuserat Business to Business företag med grafisk tradition verksamt med helhetslösningar inom området informationsöverföring. Strålfors utvecklar, producerar och levererar system, tjänster och produkter för effektiv kommunikation av affärskritisk information. Koncernen omsätter 3 miljarder SEK och har egen verksamhet i 11 länder med totalt 1 900 anställda varav 825 i Sverige. Strålfors är noterat på Stockholmsbörsen sedan 1984. För information kontakta: Pelle Ohlsson, Tel: 0372 - 85403 Affärsområdeschef Lasermax Mobil: 070 - 9985 403 Per Nyström, Marknadsdirektör, Tel:040 - 661 3762 Strålfors AB Mobil: 070 - 9729 500 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/24/20001024BIT00310/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/24/20001024BIT00310/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar